MINILEDARE. Att tynga svenska folket med ännu en skatt, denna gång för radio och tv, tyder på ett gammaldags tänk från byråkratiska utredare i Public service-kommittén som lämnade sitt betänkande…

Det är synd att behöva kalla förföljelser av människor för spektakel men efter den uppståndelse det vållade i Forserum går det inte att göra något annat. Alla som använt Forserum…

När landstinget meddelar sin storsatsning på länstrafiken är det säkert många tåg- och bussvänner som hoppar till av spänning och glädje. Med rätta. Det handlar om en till synes ambitiös…

När storstadsmedia och politikerna lämnat och glömt Forserum måste Nässjö kommun  ta fram en ordentlig marknadsföringskampanj för Forserum som riskeras lämnas åt sitt öde och få sin stämpel som ”rasistort”…