MINILEDARE. Att tynga svenska folket med ännu en skatt, denna gång för radio och tv, tyder på ett gammaldags tänk från byråkratiska utredare i Public service-kommittén som lämnade sitt betänkande…

Det är synd att behöva kalla förföljelser av människor för spektakel men efter den uppståndelse det vållade i Forserum går det inte att göra något annat. Alla som använt Forserum…

När landstinget meddelar sin storsatsning på länstrafiken är det säkert många tåg- och bussvänner som hoppar till av spänning och glädje. Med rätta. Det handlar om en till synes ambitiös…