Debatt Vimmerby

Öppet brev om katastrofen i länet största sjö

Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län, skriver nu ett öppet brev till kommunstyrelserna i Vimmerby och Västerviks kommuner på tal om den miljökatastrof som är under uppsegling i Yxern, Kalmar läns största sjö som regleras kraftigt och till stora delar torrlagts.

”Redan för två år sedan när jag var på plats vid sjön Yxern var det en bedrövlig syn att
se de torrlagda stränderna och jag vet att situationen har förvärrats sedan dess. Den
långvariga torkan har ju också en negativ inverkan på vattennivån.
Länsstyrelsens grundläggande hållning i frågan är att så länge verksamhetsutövaren
följer domen kan inte länsstyrelsen agera. Oaktat den hållningen, ser vi givetvis
också att regleringen påverkar djur- och växtliv, frislutslivet m.fl. vilket har gjort att
vi kontaktat Kammarkollegiet och bett dem titta på vilka alternativ som finns för att
komma vidare i ärendet.
Vi kommer nu att gå igenom och analysera Kammarkollegiets yttrande från den 13
juni 2016. Vår ambition är att komma tillbaka till kommunerna med en plan tidigt i
höst för att diskutera om och i så fall hur vi kan komma vidare”, skriver Stefan Carlsson.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook