Debatt

Öppet brev som svar på skrivelse från Värnamo Kommuns Medborgarnämnd

Tack för brevet till oss i landstinget. Vi är helt överens från S-gruppen med er. Vid landstingsfullmäktige 2011-10-25 lyfte vi frågan i en interpellation genom ledamöterna Eva Eliasson (S) och Håkan Sandgren (S).

Interpellationen ställde frågan om Junepolikliniken i Jönköping och Socialmedicinska byrån i Gislaved, men den är lika giltig för Värnamo.

En del av texten löd så här:

”Fram till maj 2010 hade kommunerna avtal med landstinget om de medicinska insatserna. Detta samarbetsavtal sades upp av landstinget och något nytt avtal har inte slutits. Numera tvingas patienterna söka på vårdcentralen för den delen av behandlingen som handlar om sjukvård. Därmed har möjligheten till anonymitet tagits bort, vilket har varit viktigt för många vårdsökande på dessa enheter.”

Frågan som ställdes till landstingsstyrelsens ordförande var:

”Vad är anledningen till att landstinget dragit sig ur denna verksamhet? Har du för avsikt att medverka till att landstinget tecknar ett avtal så att verksamheten fortsättningsvis kan bedrivas som den har gjort tidigare?”

Svaret från ordförande Håkan Jansson (m) är tydligt. De tycker att det är gammaldags med sådana mottagningar och menar att det uppdrag som vårdcentralerna har att arbeta förebyggande är tillräckligt. De har inte för avsikt att bygga upp något i några få kommuner i länet som har kvar detta arbetssätt. De hänvisar till Regelboken för vårdval och menar att vårdcentralerna har fått ett tydligt uppdrag. Att människor vill kunna söka anonymt viftar man bort och menar att det finns massor av anledningar till att söka vård och därför kan vara trygg i väntrummet.

Vi socialdemokrater ser det viktiga förebyggande folkhälsoarbetet i detta och anser att det försvinner oerhört mycket kompetens och samverkansmöjligheter när landstinget inte är intresserade av att medverka.

På landstingets hemsida finns vår interpellation till landstingsstyrelsens ordförande och hans svar i full text! De är inte alls intresserade av att lösa detta, det syns tydligt i svaret. Vi har frågan levande i s-gruppen och funderar över hur vi ska gå vidare.Detta är en viktig fråga!DESIRÉ TÖRNQVISTANDERS BERGLUNDSTEFAN S VENSSONförtroendevalda socialdemokrater i landstinget

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook