Debatt

Öppet brev till Bertil Nilsson och Magnus Olofsgård

Nyss hemkommen från en stärkande skidsemester i fjällen så får man se vad som hänt hemma under tiden. Ett par herrar tycks behöva befria sig från sina tvångstankar om Vård- och Omsorgsnämndens (VON) yttrande om motionen om parboendegaranti.

I VP 26/3 uttrycker Magnus Olofsgård att VON har beslutat avstyrka motionen för att inte gå SDs ärende. I Höglandsnytt 28/3 säger Bertil Nilsson samma sak. Jag känner inte Olofsgård, men känner Bertil Nilsson desto bättre. Han har engagemang, men skjuter vilt omkring sig och är inte alltid noga med ammunition och riktning.

Under 2010 antog VON ett antal servisdeklarationer. Nämndens ordförande hette Willis Josefsson,fp. Han ville givetvis ha en parboendegaranti inskriven i servisdeklarationen om boende, men han och hela nämnden insåg att en sådan garanti är omöjlig med de lokaler som finns, och därför skrev VON att:

·         Om både du och din make/maka har behov av att bo på äldreboende, kan ni om möjligt, erbjudas att bo på samma boende.

 En garanti är ett mycket starkt åtagande, och skulle innebära en rad komplikationer.

·         Ett antal lägenheter måste få en dörr inmonterad mellan lägenheterna

·         Ett antal lägenheter måste stå tomma för att kunna erbjuda parboendegaranti när det efterfrågas.

·         Ett antal boende måste flyttas från sina lägenheter för att skapa parboendelägenheter.

När motionen behandlades på VON 24/3 var nämnden enig om att inte tillstyrka parboendegaranti, utan hävdade servisdeklarationen. Den enda diskussion som förekom var att nämnden vill att det nya Ekebo förbereds för parboende. Även Olofsgårds partibroder i nämnden instämde i nämndens yttrande, liksom Nilssons partikamrater. 

Därför är det ett extremt lågvattenmärke med herrarnas beskyllningar om hänsyn till att SD skrev motionen. Man kan i så fall lika gärna beskylla herrarna Olofsson och Nilsson för samarbete med SD. Det gör jag inte, för det är ovärdigt, och jag sänker mig inte så lågt.

Dessutom är herrarnas angrepp på VON en allvarlig kritik av sina tidigare och nuvarande partiföreträdare i VON.

Parboende är önskvärt, men VON kan i nuläget inte garantera det. Men vi arbetar för det, och vill vara så flexibla som möjligt.

Det vore roligt om herrarna sansar sig i fortsättningen. Vi har en verklighet att arbeta med.

 KJELL-EGON STRANDH1:e v ordförande VON

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook