Öppet brev till gruppledare i Vetlandas Kommunfullmäktige | Höglandsnytt
Debatt Opinion

Öppet brev till gruppledare i Vetlandas Kommunfullmäktige

Vad avser ni att göra: – i synnerhet maktblockets gruppledare, Tommy Bohman (s) Klas Håkansson (m) och Gunilla Hjelm (c), – men även övriga gruppledare, – för att skydda ”varumärket” Vetlanda Kommun, från sådana oegentligheter som har sitt ursprung i 1:e v.ordf. Kjell-Egon Strandh (c) och hans agerande inom VoOn ansvarsområde? Centerpartiet är skyldiga att ta ansvar för sina nomineringar och lägsta grad av åtgärd borde vara att byta ut Strandh för att få en fungerande 1:e v.ordf. – Jack Andreén, Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

5 Comments

 1. Kjell-Egon Strandh gör ett bra arbete inom Vård- och Omsorgsnämnden. Han har rätt, när han påtalar att nuvarande ordföranden inte ska vara inne och styra i verksamheten som sker nu. Byt ut Carina Bardh, (M), istället!!!

 2. Hej Greta Friedh!
  Det är bra när åsikter kan brytas mot varandra, – i bästa fall kan en opinionsbildning leda till förändringar.
  För mig är det okänt vilken roll du Greta Friedh spelar inom förvaltningen. Jag spekulerar, – hör du till gänget ”informella ledare” under er chef som nu ”yrvaket” fått inse att vi fått en politisk ledning som med förkrossande majoritet mot Anna Wiktorin (m) och Kjell-Egon Strandh (c) tar ansvar och kräver insyn på nytt sätt?
  En snabb förändring kan förverkligas om centerpartiet skapar mod och låter Inge Carlsson (c) och Kjell-Egon Strandh (c) byta plats. Inge Carlsson är en erfaren person med långvarig erfarenhet av administration och förhandlingar från sin yrkesroll.
  Dagens utspel offentligt av Kjell-Egon Strandh (c) ser jag som att han fortsätter att ”minera” i stället för att styra upp politiskt mellan blindskär inom förvaltningsorgansiationen där du syns operera.

 3. Uppmanad att som gruppledare ge min uppfattning tillkänna i denna fråga vill jag kort klarlägga denna och samtidigt ge vår eloge till Carina Bardh (M) för hennes ansvarsfulla och föredömliga sätt att sköta ordförandeskapet och arbetet inom Vård- och omsorgsnämnden.
  Carina , Du har vårt fulla och helhjärtade stöd ! Du gör ett fantastiskt fint arbete!
  Vi inser att ett behov finns av att göra förändringar på posten som 1: e vice ordförande i vård-och omsorgsnämnden. Ansvaret att finna en lämplig lösning ligger dock ej på oppositionens bord utan på det maktblock som tillsammans valt att utgöra kommunal regering, dvs på partierna S, M och C.

  Jan Johansson, gruppledare Vetlanda Framåtanda

 4. Carina Bardh och jag brukar ha sällskap till utskottsmöten och hinner då prata lite allmänt om hur läget är. Jag har imponerats av Carinas engagemang. Snabbt besökte hon samtliga verksamheter för att lära känna dem eftersom hon är inflyttad till kommunen. Jag beundrar hennes energi och det är definitivt inte hon som ska lämna sin plats i nämnden !! Ge dig inte Carina, vi håller på dig !
  Ritva Hermanson, gruppledare Miljöpartiet

 5. Jag vill som gruppledare för Vänsterpartiet svara på Jacks öppna brev. Jag håller med dej om att man måste ta tag i detta. Men det är en fråga för majoriteten. Detta kan inte passera obemärkt förbi. 1e vice ordförande har genom sina inlägg i Vpn och Höglandsnytt klart ifrågasatt ordföranden och även de i övriga nämnden. Jag vill påstå att det är en stark och kompetent nämnd. Nuvarande ordförande har ett förflutet som vice ordf i omsorgsnämnd i Värnamo. Det finns en före detta ordförande bland ledamöterna, en före detta vice ordförande och de övriga bla undertecknad har en långvarig erfarenhet av nämndsarbete.
  Nu måste nämnden och tjänstemännen få arbetsro och kunna fokusera på det vi är satta att göra. Jag vidhåller att Carina Bardh med sitt engagemang, är en styrka och en förutsättning när vi går vidare i nämnden.
  Carina Strömbäck gruppledare för Vänsterpartiet
  samt 2e vice ordförande i Vård o Omsorgsnämnden

Kommentarer avstängda