Debatt Opinion

Öppet brev till Jan Björklund om ”förtryck och kränkning av invandrarflickor”

”Du tillåter systematiskt förtryck och kränkning av invandrarflickor vid i första hand religiösa friskolor”, skriver debattören Olle Ljungbeck i ett öppet brev till utbildningsminister Jan Björklund (fp).
[adrotate banner=”6″]
Jag antar att Du drömmer om att få eftermälet som en modig, progressiv och humanistiskt inriktad utbildningspolitiker. Tyvärr är Du på väg att förlora en sådan rangplats. Varför? Jo, därför att Du tillåter systematiskt förtryck och kränkning av invandrarflickor vid i första hand religiösa friskolor. Jag har sedan en tid studerat hur detta tar sig uttryck.
Ett av de värsta exemplen på sådant systematiskt förtryck och kränkning är Römosseskolan i Göteborgs kommun. Förtrycket har pågått i många år och pågår alltjämt trots Skolinspektionens upprepade kritik. Förtrycket har pågått många år och startades under nuvarande riksdagsledmoten Abdiziriak Waberis (m) tid som rektor för denna islamistiskt drivna skolan. Denne är nu tjänstledig men upprätthåller ordförandeskapet som orförande i ”Sveriges Islamiska Skolor”. Han kan därmed inte avsvära sig ansvaret för de missförhållanden i form av kränkningar, förtryck, könssegregering etc som även efter hans tid förekommer vid skolan.
Waberi och skolans ledning jämte flera lärare är utpräglade islamister som tydligt visat att de står för värderingar som inte är förenliga med dagens svenska skola.
Det kan inte för någon som är det minsta insatt i islam och kulturen kring denna religion ha undgått att kvinnor/flickor inte tillåts ha samma rättigheter som männen. Kvinnan är en andraklassens medborgare vilket också inte minst Römosseskolan karakteriseras av.
Som exempel kan nämnas att flickorna kränkts när de haft menstruation genom att de inte fått vara kvar i skolsalen, inte besöka moskén, inte röra vid koranen. Menstruation är en naturlig process i kvinnans kropp. Trots detta har många kvinnor såväl fysiska som psykiska besvär. Att utöver dessa även utsättas för kränkning då dessa perioder inträder är skrämmande och oförsvarligt. Könssegregerad idrott är också något som förekommer vid skolan.
Pojkar har generellt fått högre betyg. Sålunda har pojkarna vid skolan till hundraprocent genom skolans betygsättning nått behörighet till gymnasium. Flickorna däremot har endast till 71 procent uppnått detta resultat. Det strider helt med de säkerställda statiska resultat som redovisats för Sverige som helhet. Där har flickorna alltid högre betyg än pojkar.
Du och övriga regerings- och riksdagspolitiker medverkar pga er feghet och eftergivenhet mot religioner till att en hel generation invandrarflickor psykiskt knäcks. Med den stora invandring som väntas kommer antalet kvinnor/flickor i ännu större utsträckning riskera att utsättas för detta förtryck eftersom Du inte vågar sätta stopp för religioner att driva skolor.
Du och de övriga är också ansvariga för att en hel generation invandrarflickor får sitt självförtroende, självrespekt, frimodighet tryckt i botten. Du är därmed ansvarig för att dagens skolpolitik skapar andra klassens medborgare som i likhet med vad som gäller i flera av hemländerna, flickorna får fortsätta att vara mannens slav och denne i stort sett kan bestämma över kvinnors/flickors livssituation.
Att under sådana förhållande ge dessa extrema organisationer och personer rätt att driva skolor strider mot de mänskliga rättigheterna.
Att nu åse drevet mot sd (jag sympatiserar inte med detta parti) samtidigt som ni slår er för ert bröst och utropar hurra hur bra vi är. Och samtidigt som kränkningar och förtryck av invandrarkvinnor/flickor får ske utan att något händer är ett hyckleri och skam, för en stat som påstår sig stå för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Därtill att ni inte hävdar kvinnors/flickors jämställdhet med män/pojkar är inget annat än förakt mot de förstnämnda. Ni ignorerar och bryter därmed mot samhällets lagar som inte tillåter det ni ser genom fingrarna med.
De män i ledarställning som driver och ansvarar för skolan har nu länge visat att de står för sådana värderingar som är oförenliga med modern utbildning och fostran. De har trots upprepade påpekande från skolinspektionen beslagits med nya och återkommande kränkningar och förtryck av framförallt skolans flickor.
Hur länge till skall detta få fortsätta? När skall ni ta tag i och förbjuda denna systematiska kränkning av kvinnor/flickor. Jag vill påstå att om detta får pågå, så håller jag er för betydligt uslare än vad ni anser sd stå för. Ni har nämligen makten att förändra.
Det borde vara en av skolans främsta uppgifter – kanske den främsta – att verka för att kvinnor/flickor inte i första hand är könsobjekt (det gäller alla män/pojkar) men i högre grad män som bekänner sig till Islam. I stället borde ni bestämt och tvingande hävda kvinnors/flickors och mäns/pojkars lika värde.
I stället för att stärka kvinnors/flickors självförtroende, självrespekt och rätten att bestämma över sitt eget liv verkar ni för motsatsen genom att tillåta dessa skolor. En sak är nämligen glasklar. Att tillåta fundamentalister att ta ansvar för något så viktigt som barns fostran och utveckling kan bara leda till att man offrar dessa ungdomar.
Olle Ljungbeck, Gävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

Kommentarer avstängda