Debatt

Öppet brev till ledamöter i Vetlandas KS och kommunens revisorer

Med uppdämda förväntningar sökte jag igenom den info som kom från Höglandsnytt och från Vetlanda Kommuns egen hemsida under torsdagens eftermiddag.

Tommy Bohman som har ansvaret för protokollet, beslutsordningen och beslutsunderlagen gör det svårt för sig när han väljer att hemlighålla fakta, sådana som finns och som kommunen köpt konsulttjänster för – och för att på ett oförvitligt sätt få fram som tunga beslutsunderlag och som borde redovisats totalt öppet inför beslutande i KS i dag.

Det kan inte vara förenligt med en riktig demokratisk beslutsprocess att oppositionens ledamöter inte skulle ha förtroende att kunna hantera information som bevisligen måste finnas och som ska vara beslutsunderlag för varje enskild som hade rösträtt i dagens sammanträde.

Därmed inte sagt att all den information som jobbats fram av konsulten, att den i sin helhet ska öppnas för spridning offentligt, då av integritetsskäl som personen i fråga har rätt att få bli behandlad med sekretess.

Varje ledamot som kan identifiera sig som medlem i KS, som tillhör maktblocket eller oppositionen, ska inte kunna vara förhindrad, eller förvägras att inhämta konsultens redogörelse efter avslutat uppdrag, direkt eller hos hemlighetsmakarna i maktblocket.

För mig syns det mycket märkligt när jag från Höglandsnytt har läst och här klipper in två meningar:

”Oppositionens invändningar baserades på att man inte fått del av rekryteringskonsultens omdömen inför dragningen eller under dragningen i kommunstyrelsen.”

Jag ser det som diktaturfasoner från maktblocket att hantera ärenden på sådant sätt.

”Tommy Bohman fruktar att processens slutfas, alltså Färjhages tillträde till tjänsten, kan komma att fördröjas av överklaganden.”

Kommunalråden Tommy Bohman (S) Klas Håkansson (M) och Gunilla Hjelm (C) har stor skuld till den oreda som vi nu får ta del av och mer lär komma, som inte kan gynna den lovordade ekonomichefens väg fram till chefsstolen. Bohman spekulerar redan om överklaganden och ser själv tydligen att brister finns i spelet.

Det måste finnas någon handlingskraftig KS-ledamot inom oppositionen, – därför vill jag förutsätta att rätt beslutsunderlag blir redovisat (inte bara Bohmans tyckande i medier) och att underlag inhämtas direkt hos konsulten, det är verkligen inte bara ni politiker som ska ha rätt info, när misstankar nu strömmar mot maktblockets politiker som försöker lägga locket på.

Ärlighet varar längst, Tommy Bohman, Klas Håkansson och Gunilla Hjelm.

JACK ANDREÉNVetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook