Jönköpings län

Otäck dödsolycka på företag – chefen slipper straff

I oktober 2011 inträffade en arbetsplatsolycka med dödlig utgång på en produktionsanläggning i Vaggeryds kommun. Den tragiska olyckan skedde i samband med att ett arbete på en pelletspress skulle utföras. Den platschef som stått åtalad för arbetsmiljöbrott vid Jönköpings tingsrätt frikänns från arbetsmiljöbrott och bolaget där arbetsplatsolyckan med dödlig utgång inträffade slipper betala företagsbot.

Åklagaren har väckt åtal mot platschefen såsom företrädare för bolaget där arbetsplatsolyckan inträffade. I stämningsansökan menar åklagaren att platschefen inte uppfyllt vad som enligt lag krävts för att säkerheten på arbetsplatsen ska vara tillgodosedd. Genom att inte följa lag och föreskrifter har platschefen gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott och som en följd av det har en person avlidit enligt åklagaren.

Åklagaren har också begärt att tingsrätten ska döma bolaget där arbetsplatsolyckan inträffade att betala företagsbot om 1,5 miljoner kronor i anledning av det inträffade.

För att dömas för brottet krävs att den tilltalade har arbetsmiljöansvaret, att det finns brister på anläggningen enligt arbetsmiljölagstiftningen, att tilltalad av oaktsamhet åsidosätter vad som åligger honom enligt arbetsmiljölagen och att det finns ett relevant orsakssamband mellan tilltalads oaktsamhet och arbetsplatsolyckan och dess konsekvenser.

Tingsrätten har kommit fram till att platschefen hade arbetsmiljöansvaret för anläggningen i Vaggeryd när olyckan inträffade och att han av oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat honom enligt arbetsmiljölagen. Den avgörande frågan i målet har därför varit om dödsfallet hade kunnat undvikas om platschefen fullgjort sina skyldigheter i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.

I den tre dagar långa huvudförhandlingen har det visat sig att olyckan berodde på att arbetet med pelletspressen inte utfördes på ett säkert sätt enligt de instruktioner som gavs innan reparationen påbörjades. Det har också framkommit att den avlidne, som uppmanats att hålla sig undan på en säker plats, gått fram till den pendlande huvudaxeln, där arbetet utfördes, för att om möjligt stoppa den. Istället har den 340 kg tunga axeln träffat honom i ansiktet.

Tingsrätten har kommit fram till att platschefen inte kan lastas straffrättsligt för den inträffade arbetsplatsolyckan eftersom den inte kunnat undvikas även om platschefen hade fullgjort sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Därmed finns det inte ett relevant orsakssamband mellan oaktsamheten och dödsfallet.

Rätten var enig.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook