Ekonomi Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län Nyheter

Otäcka Höglandsuppgifter: så förstör Stockholmarna Sverige


Antalet digitala läkarbesök har ökat kraftigt. Patienter i storstäderna är de mest frekventa användarna och 90 procent av dem är under 50 år, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, därför föreslås att detta sker nationellt.

Utvecklingen av olika digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren, både i landstingens egen regi och på den privata marknaden.

– Såväl landsting som privata aktörer erbjuder åtskilliga digitala vårdtjänster inom en rad olika områden – såsom provtagning, undersökning, och triagering. Tjänsterna genomförs genom exempelvis videosamtal, chatt och text-meddelanden, och det finns möjlighet att träffa bland annat läkare, barnmorska och fysioterapeut, säger Charlotte Pihl, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Fem landsting har i dag egna etablerade digitala vårdtjänster som erbjuder videomöten med primärvården. I privat regi finns det sju etablerade aktörer med motsvarande tjänster, som används inom både offentligt och privat finansierad vård.

Antalet digitala läkarbesök har ökat kraftigt
Sedan digitala läkarbesök började rapporteras in till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antalet besök ökat i snabb takt. I april 2018 skedde drygt 35 000 besök, vilket kan jämföras med drygt 13 000 i april 2017. Patienter i storstäderna är de mest frekventa användarna.

– Under 2017 genomfördes 73 procent av alla analyserade besök av patienter från de tre största landstingen. Invånare i Stockholms läns landsting stod för 43 procent av besöken, säger Jenny Asplund, utredare på Socialstyrelsen.

Hudsjukdomar och infektioner utgör de vanligaste sökorsakerna, visar kartläggningen. Flest besök registreras mellan klockan 8 och 10 måndag-fredag, och det är fler kvinnor än män som använder tjänsterna. I april 2018 var fördelningen 60 procent kvinnor och 40 procent män. Personer under 50 år utgör den största patientgruppen med 90 procent av besöken.

Uppgifterna baseras på digitala läkarbesök genomförda i Region Jönköpings län som har avtal med tre privata digitala vårdgivare. Underlaget bedöms utgöra merparten av alla digitala läkarbesök som görs i Sverige.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook