Höglandet Jönköping Jönköpings län

OTÄCKT LÄKARMISSTAG – Nu är han nästan blind

Brister i kommunikation med patienten bidrog till fördröjd diagnos. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som sökte vård på ögonmottagningen på Länssjukhuset Ryhov för nedsatt syn. Orsaken visade sig vara näthinneavlossning, och patienten behövde opereras.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Brister i kommunikation med patienten bidrog till att allvarlighetsgraden av besvären först misstolkades varför patienten inte fick en tillräckligt snar tid för besök och undersökning, konstateras i utredningen.

”Den korrekta diagnosen ställdes därför först efter cirka två veckor vilket fördröjde operationen. Fördröjningen kan ha bidragit till patientens kvarstående synnedsättning. Det är i dagsläget oklart hur slutresultatet blir”, klargör Axel Ros, chefsläkare och ansvarig för lex Maria inom Region Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook