Debatt

Otryggare kan ingen vara – stoppa attacken på småföretagarna

Småföretagarnas Riksförbund föreslår att i samband med ett införande av karensavdrag så ändras karensen för alla företagare, oavsett företagsform, till 1 dag, skriver Anne A Marbrand, ordförande för Småföretagarnas Riksförbund i ett opinionsinlägg

Småföretagarnas Riksförbund har varit remissinstans till promemorian från socialdepartementet Karensavdrag – en mer rättvis självrisk. I remissvaret är förbundet kritiskt till att arbetsgruppen som skrivit promemorian inte funnit skäl att egenföretagare ska omfattas av förslaget, då egenföretagare kan välja vilken självrisk de önskar i sjukförsäkringen.

I den nyligen publicerade rapporten från Småföretagarnas Riksförbund Otryggare kan ingen vara – så drabbas småföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen framgår det i en enkätundersökning att kunskapen om valmöjligheten att göra ett aktivt val i sjukförsäkringen är väldigt låg. Endast en tredjedel av de tillfrågade egenföretagarna hade gjort ett aktivt val och därför hade 40 procent av de tillfrågade en grundkarens på 7 dagar. Endast cirka 20 % hade valt 1 karensdag. Denna okunskap medför att alla grupper inte hanteras lika och därför borde 1 karensdag vara standard för alla oavsett företagsform.

Förbundet anser att utgångspunkten att alla grupper på arbetsmarknaden ska hanteras lika är en princip som ska gälla. Tyvärr noterar förbundet att denna princip inte är gällande beträffande gruppen egenföretagare. Småföretagarnas Riksförbund föreslår därför att riksdagen i samband med ett införande av karensavdrag ändrar karensen för alla företagare, oavsett företagsform, till motsvarande 1 dag.

Det skulle även innebära att den föråldrade och märkliga 55-års regeln försvinner, som innebär att egenföretagare över 55 år inte har möjlighet att ändra karenstid. Om alla har 1 karensdag så behöver ingen falla igenom skyddsnätet den dagen han/hon fyller 55 år.

Med Småföretagarnas Riksförbunds förslag minskas byråkratin och regelkrånglet så att det blir enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige.

Anne A Marbrandt
Förbundsordförande
Småföretagarnas Riksförbund

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook