Nyheter

Över 50 hos husfabrikerna har varslats

Nu börjar effekterna av alliansregeringens bostadspolitik synas. SmålandsVillan har varslat 25 medarbetare i produktionen om uppsägning. Trivselhus i Korsberga varslar de 12 medarbetarna vid fabriken i Näshult samt 20 tjänstemän runt om i landet.

Mikael Olsson, VD hos Myresjöhus/SmålandsVillan har under våren upprepade gånger i sin egenskap av ordförande i branschorganisationen försökt övertyga regeringen via bostadsministern Stefan Attefall om att man måste vidta åtgärder. Han har inte fått gehör.

”Det är beklämmande. Det kommer inte några konkreta förslag från regeringen hur man ska få fart på bostadsbyggandet. Den är handlingsförlamad.”

SmålandsVillan har under våren successivt gjort sig av med inhyrd personal. Men nu räckte inte den åtgärden längre – nu drabbar den vikande marknaden också den egna personalen.

”MBL-förhandlingarna har inletts den här veckan”, konstaterar Mikael Olsson.

Andreas Ek, VD hos Trivselhus konstaterar att man haft en god orderingång men orosmolnen hopar sig.

”Vi går mot en tuffare höst och vi måste se över den totala kostnadsbilden i tid.”

Uppsägningen av de 12 vid Näshultsanläggningen innebär att den stängs. Målet är att personalen där ska kunna erbjudas jobb vid fabrikerna i Landsbro och Korsberga.

Några sådana möjligheter kommer däremot inte att erbjudas de 25 tjänstemän, som måste bort.

”Vi vill gardera oss för de hårdare tider som vi befarar stundar till hösten!”

Mikael Olsson är upprörd:

”Hur tänker regeringen lösa bostadsfrågan? Man ser inga idéer eller initiativ. Man missar chansen att bygga bort bostadsbristen. Unga människor tvingas bo kvar hemma hos mamma och pappa långt in i vuxen ålder!”

Det handlar nu inte bara om att kvalificerat yrkesfolk inom husbranschen löper risk att bli friställt. Minskat byggande slår hårt hela vägen – från entreprenadföretagen via husföretagen och vitvaruhandeln, inrednings- och möbelindustrin till transportföretagen.

Kommer inga nya signaler från regeringen kan man vänta sig flera varsel under hösten, kanske redan under sommaren.

Arbetslösheten kan komma att stiga kraftigt.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook