Debatt Opinion

”Partipiska viktigare än egen övertygelse i Vetlanda kommun”

”Strömmen av tidigare socialdemokratiska och moderata sympatisörer till vårt parti ökar stadigt då de nu känner sig djupt svikna av den politik som drivs”, skriver oppositionsråd Jan Johansson (vf) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”6″]

Det krävs en mera rättvis fördelning av de gemensamma kommunala resurserna. Partipiskor tycks viktigare än att rösta med hjärtat och enligt egen övertygelse!

Nyligen tog Vetlanda kommunfullmäktige slutlig ställning till hur de kommunala resurserna ska fördelas i budgeten för år 2013. Den stora frågan var hur politikerna skulle möta skolans behov av pengar. Kraftiga nedskärningar i skolans verksamhet hade föreslagits av ledningstrojkan S, M och C. Nedskärningar ska nu ske i prioriterade verksamheter, skola, vård och omsorg, helt i strid mot givna vallöften. En sådan politik kommer dessvärre att drabba de som bäst behöver resurserna. Vetlanda har i en färsk undersökning rankats som sämsta skolkommun i Jönköpings län och placerades på 199:e plats i riket. Skolundersökningen var heltäckande och tog hänsyn till en mängd faktorer såsom resurser, lärartäthet, lärarlöner, resultat etc.

Ett stort antal lärare hade förvarnats om varsel lagom till jul, mitt under pågående läsår, vilket pekar på en urusel planering med dålig framförhållning. Då budgeten för år 2013 behandlades i juni 2012 efterlyste en helt enig opposition konsekvenser av de kraftiga nedskärningarna. Kommunalrådet Bohman (s) gav då beskedet att ingen personal skulle behöva lämna sitt arbete. Nedskärningen hade som syfte att endast skära väck ca 50 000 timmar som skulle hämtas bland indirekta och fiktiva tjänster. Vi frågade vad det kunde gälla för tjänster men kommunalrådet kunde inte lämna några som helst klarlägganden.

Vid fullmäktiges decembermöte visade det sig i vanlig ordning att ”partipiskorna” var viktigare än att rösta med hjärtat enligt egen övertygelse.
Frågan är väl hur länge exempelvis de moderata väljarna kan finna sig i att de valda partiföreträdarna röstar som socialdemokrater och hur länge har de socialdemokratiska väljarna tålamodet uppleva att i allt väsentligt agera som moderater?
En framsynt moderat fullmäktigeledamot valde dock att från talarstolen uttala att han skulle rösta med sitt hjärta istället för att slaviskt underkasta sig partipiskan och gav exempel på ödesdigra konsekvenser som kunde förväntas av ”ledningens” politik. Inte mindre än 20 av fullmäktiges 45 ledamöter (inkluderat nämnde moderat) reserverade sig mot dessa kraftiga nedskärningar. Detta är ett rejält uttryck för att nuvarande politiska ledning borde tänka över sin fortsatta maktutövning.

Det hade säkert varit mycket bättre för kommunen om Bohman, Håkanson & co valt ett samarbete med oppositionen. Men tyvärr är det ju inte alls så som den sittande ”regeringen” arbetar. Nej man har uppenbara svårigheter att inbördes hålla samman över partigränserna inom S, M och C. Tydliga exempel på detta är det ”dagliga spring” som förekommer mellan exempelvis moderaten Håkanssons rum och socialdemokraten Bohman. De kunde lika gärna ha suttit i samma arbetsrum då dessa partiers politik efter ständiga ”tissel och tassel i slutna rum” ändå blir densamma.
Då oppositionen lägger förändrings- och förbättringsförslag ex genom motioner väljer den märkligt hopsatta kommunregeringen oftast att bemöta dessa med orden ”ni slår in öppna dörrar”. Vilka öppna dörrar? De är ju så stängda de kan vara.

Vi kan alla erinra oss hur man före valet beslutat att den politiska ledningen skulle bestå av ett kommunalråd och ett vice kommunalråd. För att motarbeta och stoppa det parti som vann ett stort folkligt stöd vid valet, Vetlanda Framåtanda, beslöt man efter kännedom om valresultatet att ändra det tidigare parlamentariska beslutet och inrättade ytterligare ett kommunalråd! Till vilken nytta? Detta agerande kommer med stor säkerhet att ge motsatt verkan vid nästa års kommunval.
Strömmen av tidigare socialdemokratiska och moderata sympatisörer till vårt parti ökar stadigt då de nu känner sig djupt svikna av den politik som drivs. Centerförslaget om fri invandring, månggifte, slopad skolplikt, plattskatt med ökat inslag av Stureplanscenterns makt har ej heller det på något vis minskat den märkbara väljarflykten. Dessa vill hellre se en utveckling i hela vår kommun, i såväl stad som landsbygd.
Välkomna till partiet med socialt, mänskligt och ekonomiskt ansvar!

Vetlanda Framåtanda
Jan Johansson oppositionsråd

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Varför vill inte oppositionen Vetlandas bästa utan Framåtandas bästa?
    Tycker synd om KD, FP som tillsammans med V och SD sitter helt i knä på Framåtanda.
    Allt efter partipiskan från Janne Johansson.

    1. Hej Christer, mycket trevligt att du hörde av Dig! Dock verkar du inte hänga med hur det förhåller sig i verkligheten. Några knäsittnigar el partipiskor använder vi oss inte av. Nej vi för en saklig diskussion oss emellan inom oppositionen och det är inte alltid vi har samma uppfattning eller kan landa i enighet partierna emellan. Det är så demokratin fungerar! Om vi skulle va helt eniga och ha samma uppfattning i allt ja då sätts ju demokratin ur spel samtidigt som väljarna svikes. En fri och saklig debatt är grogrunden för en levande demokrati.I flera viktiga frågor för kommunens bästa har vi trots allt nått enighet men inte alltid! Varje politiskt parti har sitt program och väljarna att ta hänsyn till! Välkommen även du så kan vi föra en saklig debatt utan anonymitet. Ring så kan vi träffas! Bästa hälsningar och för Vetlandas bästa ! Jan Johansson

Kommentarer avstängda