Nyheter

Pellets i förråd kan vara livsfarligt

Yrkeshygienisten Urban Svedberg varnar för de livsfarliga gaser som bildas i ett oventilerat pelletslager. Hundratusen svenskar värmer sina hus med pellets – få känner till att bara ett eller två andetag av pelletsgas kan leda till medvetslöshet.

Det är den giftiga gasen kolmonoxid som bildas när syre reagerar med fetter och andra ämnen som finns i trämaterialet i pelletsen.

Faran uppstår när pellets förvaras i förråd, som saknar ventilation vid så kallad bulkleverans där lastbilen sprutar in pelletsen direkt i förrådet.

Kolmonoxid är ett giftigt ämne som vid inandning ersätter syret i blodet vilket leder till inre kvävning. Går man in ett oventilerat pelletsförråd där kolmonoxidhalterna är höga kan det räcka med ett eller ett par andetag för att slå ut en människa.

Under de senaste åren har flera dödfall in träffat.

Det saknas bra riktlinjer för hur man bygger ett förråd och branschen borde kunna göra mera för att informera om riskerna, anser Urban Svedberg.

Vad villaägarna bör tänka på är att i första hand se till att det finns ventilation i förrådet och att inte gå in i ett förråd utan att först ha ventilerat detta.

Vad som också är viktigt är att se till att dörren till förrådet är låst och skylta förrådet med de risker som finns att gå in där, säger ekot.se.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook