Nyheter

Personalprotest mot brister vid förskola i Sävsjö

Personalen på Spångens förskola avlossar – tillsammans med barnens föräldrar – ett rejäl bredsida mot kommunens sätt att sköta utemiljön kring förskolan. Personalen konstaterar att gammal lekutrustning plockas bort utan att ersättas.

Till detta kan fogas att dräneringen på tomten är så dålig att personalen måste hålla v akt så att de minsta barnen ram lar i vattensamlingen och inte kommer upp! Ett av utomhusförråden står periodvis med vatten över golvet och luktar illa.

Det andra förrådet är bättre – men taket har fel lutning så att snön vintertid rasar ner och blockerar den enda dörren.

Bristerna är många och man vill gärna ha dem åtgärdade för barnens skull.

Något nytt är kanske att man också framför en hovsam begäran om skydd undangassande sol vid t ex – ett ordentligt tak är förslaget.

Just det där med solskydd tas också upp i föräldrarnas skrivelse. Där pekar man på riskerna med alltför frekvent UV-strålning.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook