Personlig frihet med möjligheters mångfald | Höglandsnytt
Debatt

Personlig frihet med möjligheters mångfald

Ett samhällsbygge som präglas av ”Personlig frihet med socialt ansvar” kräver Mångfald av olika möjligheter och erbjudande samt Valfrihet för varje enskild människa att själv kunna välja.

Detta är huvudbudskapet för en modern och framtidsinriktad samhällsutveckling som Folkpartiet erbjuder väljarna i söndagens val.

 

Hög tillgänglighet inom vården borde vara en självklarhet, men vi svenskar har under lång tid accepterat det socialistiska köstaplandet. Vi i landstingets Allianspartiledning har tillsammans med personalen lyckats att kraftfullt minska vårdköerna inom Jönköpings län under denna senaste mandatperiod så att vi är ett av de bästa sjukvårdslänen i Sverige. Detta innebär inte att vi kommer att slå oss till ro utan vi kommer målmedvetet fortsätta kampen för att bekämpa alla former av vårdköer med parollen ”Patienten skall vara i behandlingsrum och inte i väntrum”.

 

Ett typexempel är neuropsykiatrins länsverksamheten där väntetiderna under förra mandatperioden gick över 2,5 år. Redan 2003 uppmärksammades detta i en landstingsinterpellation av Inga-Maj Filipsson (FP) och folkpartiets landstingsgrupp föreslog extra resurser för att komma till rätta med denna långa kö, men detta avvisades årligen och i 2006-års budget efter votering med röstsiffrorna 45-36. Allianspartiernas landstingsledning har under denna mandatperiod komplettera landstingets egna verksamhet med upphandling av patientutredningar från det välrenommerade vårdföretaget Bräcke Diakoni, Falköping, vilket hittills inneburit att vårdkön har minskat med ett drygt år, men nu gäller det att fortsätta detta arbete tills kön är helt borta.

 

Vårdval Jönköping för primärvården i hela länet blev en verklig succé. Den alternativt drivna verksamheten ökade från 7 procent till 20 procent. Antalet vårdenheter i Jönköpings län ökade från 33 till 51 och totala antalet allmänläkare från 153 till 193 plus AT och ST läkare. Att detta är ett problem för socialistiska systemkramare är kanske inte så underligt eftersom denna reform innebär att makten flyttas från politiker och profession till den enskilde länsmedborgaren att själv avgöra vilken vårdenhet och läkare man vill besöka och har förtroende för. Dessutom är varje vårdenhet oavsett driftsform skyldig att erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt som den vårdsökande själv avgör om han eller hon önskar detta.

 

Jönköpings Landstinget med borgerlig majoritet var framsynt och tog det strategiska sjukhusbeslutet 1975 i strid med socialdemokraterna att koncentrera länets akutsjukhus till tre platser med 6-8 mils avstånd, nämligen Jönköping, Eksjö och Värnamo.  Detta långsiktiga beslut har inneburit rationell och effektiv sjukhusverksamhet och lagt grunden för en sund landstingsekonomi.

 

Prioriterade områden inför den kommande mandatperioden är psykiatrin i allmänhet främst bland unga samt neuropsykiatrin och människor med dubbeldiagnos missbruk och psykisk sjukdom. Dessutom skall cancervården och hjärtsjukvården målmedvetet utvecklas inom länet och inom hela sjukvårdsregionen.   

 

Genom Kulturhuset Spira som växer upp vid Munksjöns östra strand i Jönköping får vi en väl samordnad musikteateranläggning som blir utgångspunkt för en växande kulturverksamhet som sprids ut i hela länet. På enskilt initiativ med visst samhällsstöd förverkligas nu också Vandalorum i Värnamo som ett unikt konstmuseum och nordiskt industridesigncentrum. Denna kultursatsning kommer att betyda mycket för denna industritäta del av länet samtidigt som det blir en kulturanläggning av både nationellt och internationellt intresse.

 

Lika framsynt som Jönköpings Landstinget var i mitten av 1970-talet när det gäller länets sjukhusstruktur måste man nu vara när det gäller regionbildningen inför 2014-års val. Det är viktigt att det blir en konkurrenskraftig framtidsregion och därför har de fyra partierna i landstingsalliansen enats om att detta bör ske i ett större geografiskt område än det nuvarande länet. För folkpartiets del står det helt klart sedan länsprogrammet beslutades inför förra valet 2006 att den i särklass bästa regionbildningen är Östra Götaland som utgörs främst av Småland och Östergötland med Jönköping som naturligt regioncentrum. Regionen ersätter nuvarande direktvalda landsting och indirekt valda regionförbund samt viss annan statlig länsverksamhet. Regionfullmäktige väljs direkt av medborgarna som dagens landsting och landstingsskatten ersätts med regionskatt. Det nya regionfullmäktige får beslutskraft och medborgarlegitimitet att driva och avgöra viktiga regionala frågor inom hälso- och sjukvård, regional utveckling och tillväxt med mera.

 

Väl mött vid valurnorna den 19 sept. 2010!

 

ESSE PETERSSON (FP)

Landstingsgruppledare

och regionstyrelseledamot

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook