Nyheter

Pessimism bland Vetlandas företag

Hoppet är det sista som överger en företagare. När NUVAB, näringslivsbolaget i Vetlanda, på onsdagen presenterade årets sista konjunkturbarometer var det många dystra framtidstankar som kom till uttryck. En lite optimister fanns det i alla fall.

Faktum är dock att hälften av de tillfrågade företagen har ett sämre orderläge nu än för tre månader sedan – nio procent av dessa därtill ett mycket sämre orderläge. Drygtn en fjärdedel tycker att läget är ganska oförändrat medan 23 procent faktiskt finner det bättre.

Tittar man på viljan och förmåga att göra inköp hos företagen i Vetlanda kommun så är den i dag sämre hos 18 procent av företagen – och bättre hos endast 14 procent av dem.

Bristen på personal har genom åren varit ett återkommande bekymmer. Så är det inte just nu – bara fem procent har behov av att anställa. Hos 14 procent av företagen finns de en vis övertalighet.

Investeringsviljan har ett nära samband med bedömningarna av framtiden – och faktum är att 27 procent finns läget för satsningar är bättre än för ett kvartal sedan tyder på att man samlat en del i ladorna och ror på ramtiden. Lite drygt hälften av företagsledarna finner att investeringsplanerna kan ligga på samma nivå som tidigare.

Inledningsvis skrev här att det finns en stor framtidstro m ed fem procent som tror på bättre arbetsklimat om tre månader och 18 procent som tror att framtiden blir bättre.

Men – och det är nog det allvarligaste – hälften av företagsledarna i Vetlanda tror att verkligheten ser sämre ut om tre månader i jämförelse med nuet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook