Eksjö Toppnyheter

PLANEN: Färre bilar i Eksjö centrum men våldsmonumentet får vara kvar

Centrum i Eksjö, d v s Stora torget, håller på att byggas om. Det ska bli färre bilar är det tänkt. Eksjös stora symbol över krig och våld blir däremot kvar.

Kommunledningens plan för Stora torget är att anpassa det mer för fotgängare och parkeringutrymmena ska minskas.

– Målsättningen är också att utöka möbleringen med fler trivsamma bänkar och sittytor som gör det enklare och mer naturligt att mötas på torget. Fler cykelparkeringar och ny belysning planeras också, samt att som en historisk åtgärd plocka bort gräsytan runt ryttarstatyn och försöka ta fram de gamla granitstegen, berättar kommunarkitekten Lucia Botero i ett pressmeddelande.

Det finns alltså inga planer på att ta bort krigsmonumentet i mitten av torget. Den s k ryttarstatyn har stått på torget sedan 1929 och föreställer en okänd ryttare vid Smålands kavalleriregemente vid tiden för det 30-åriga kriget under första halvan av 1600-talet. Ett av de blodigaste och mest förödande krigen i Europas historia och där svenska kungamakten med sin armé spelade en stor och dödlig roll och där den slutliga freden blev en bekräftelse på Sveriges stormaktsstatus under 1600-talet.

Stora delar av Tyskland föröddes och i vissa områden dog hälften av befolkningen som en följd av kriget och däribland svenska arméns härjningar. De mördades, deras hus brändes upp, kvinnor våldtogs och soldater stal vad de kunde. Trupper tvingade sig in hos civilbefolkningen och krävde mat och husrum. Därtill kom de epidemier som följde i våldets spår.

Det har kommit medborgarförslag om att flytta ryttarstatyn från Stora torget till någon plats närmare regementet men kommunledningen har inte velat flytta monumentet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook