PLANEN: Nytt bostadsområde i Eksjö – där du minst anade det | Höglandsnytt
Eksjö

PLANEN: Nytt bostadsområde i Eksjö – där du minst anade det

Granne med en bilverkstad. Granne med rv 40 och ett industriområde. Granne med flygande föremål. Granne med… Där vill nu ledningen för Eksjö kommun planera för bostäder.

Det handlar om fastigheten Portalen 1 intill Hultvägen (rv 40) granne med Mekonomens bilverkstad och industriområdet med Blå hallen och med frisbeegolfbanan.

För något år sedan fanns planer på att låta upplåta marken för en annan bilverkstad. De planerna är nu borta och istället handlar det om bostäder.

En ny detaljplan ska nu upprättats för området. Syftet med ny detaljplan är att skapa möjligheter för ny bostadsbebyggelse. ”Området bör vara attraktivt ur ett boendeperspektiv med närhet till centrum, sjönära läge och närhet till naturen. Befintlig infrastruktur, vägar, gång- och cykelväg finns i anslutning till fastigheten. En utbyggnad inom området knyter ihop Kaffekullen med Eksjö. Dock är läget nära riksväg 40 en orsak till bullerproblematik, varför det kommer att krävas bullerutredning och säkerligen krav på utformning av området”, skriver politikerna i samhällsbyggnadsnämnden i sitt beslut.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook