Fotboll Jönköping

PLANEN: Så gör polisen för att stoppa fotbollsgalningarna


Polisen har en plan för att stoppa våld och oroligheter i samband med fotbollsmatchen mellan J-Södra och AIK under lördagen.

Det handlar om fyra s k ”konfliktreducerande principer”:

 1. Kunskap
  Vid ett idrottsevenemang innebär det att ha kunskap om olika grupperingar som förväntas delta och underlätta för dem att nå sitt mål – i det här fallet att se på fotboll.
 2. Underlättande
  Målet är att underlätta för alla som vill kunna se på matchen men det kan också innebära att begränsningar blir nödvändiga. Att göra en trafikomläggning kan ses som en begränsning men samtidigt också ett underlättande för att så många som möjligt på ett tryggt och säkert sätt ska kunna se på fotboll.
 3. Kommunikation
  Polisen arbetar för att skapa relationer till deltagare i ett evenemang som en grund för konfliktförebyggande. Kommunikationen bör ske under alla skeden av en insats och den kan ha särskilt stor betydelse när ett lugnt läge börjar övergå till ett oroligare.
 4. Differentiering
  Väldigt få söker våld. Att snabbt skilja ut ordningsstörare från dem som enbart vill se på fotboll är viktigt för att inte andra ska dras in i konflikten.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook