Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län Nässjö Nyheter Sävsjö Småland Växjö

Planer på nytt dubbelspår för Nässjötågen

Nytt dubbelspår för Krösatågen. Kommunstyrelsen i Växjö kommun har beslutat att undersöka förutsättningarna för, och intresset hos fem grannkommuner och Region Kronoberg om att samfinansiera, delfinansiera eller förskottera en satsning på en dubbelspårsutbyggnad på sträckan mellan Alvesta och Växjö.

Bakgrunden är en skrivelse från Nils Fransson (L), ordförande i byggnadsnämnden i Växjö kommun, om vikten av att bygga dubbelspår mellan Växjö och Alvesta.

– Vi ser en stor trafikintensitet på denna sträcka som blir ännu större i framtiden. Vi kan också konstatera att flaskhalsen Växjö-Alvesta kraftigt begränsar möjligheten att bygga ut järnvägstrafiken i hela sydöstra Sverige. Den kommer på sikt att begränsa möjligheterna till arbetspendling till och från orter som Kalmar, Karlskrona, Växjö, Alvesta, Älmhult och Värnamo, säger Nils Fransson i ett pressmeddelande.

Det är just grannkommuner Alvesta, Kalmar, Karlskrona, Älmhult och Värnamo som kommunchefen nu får i uppdrag att undersöka intresset hos. Kommunstyrelsen ger också kommunchefen i uppdrag att undersöka eventuella möjligheter att via EU erhålla medfinansiering av en utbyggnad.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook