Eksjö Höglandet

PLÖTSLIGT: TARMEN GICK SÖNDER!


Otäckt sjukhusmisstag. Tarmen skars sönder.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en tunntarmsskada uppstod under en planerad operation.

Ärendet handlar om en patient som genomgick en planerad titthålsoperation på grund av buksmärta. Under operationen uppstod en skada på tunntarmen till följd av avvikande inställning på utrustning.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

”Skadan kunde åtgärdas och avslutas med titthålsteknik. Patienter fick stanna kvar för kontroller och kunde hem dagen efter operationen”, konstaterar Elin Roos af Hjelmsäter, chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook