Polis och kommun fortsätter samverka | Höglandsnytt
Nyheter

Polis och kommun fortsätter samverka

På fredagen fick Sävsjö sin uppdaterade samverkansöverenskommelse (”det är en överenskommelse, inte en plan” betonades det) underskriven vid ett möte, där länets nye operative chef, polismästare Jimmy Liljebäck och närpolischefen Åke Linnér deltog.

Kommunens önskemål om att fyra poliser skulle avdelas för arbete i området gick inte helt i uppfyllelse men det står i alla fall i avtalet att antalet områdespoliser i Sävsjö bör uppgå till fyra.

De två som finns i tjänst med områdesuppdraget kommer inte att förändras, i varje fall inte till numerären.

Underlaget till den aktuella handlingsplanen togs fram hösten 2008 i ett samarbete mellan polisen och framför allt socialtjänsten och skolan i kommunen. Nu har den uppdaterats ooch man har listat prioriterade områden för att minska brottsligheten och öka tryggheten – alltifrån målsättningar för varje område och vilka åtgärder som ska vidtas av vem.

Jimmy Liljebäck konstaterar att synligheten är viktig – och det inte absolut måste vara speciellt utvalda poliser som arbetar i ett område – men polisen ska finnas där och synas.

Åke Linnér är inne på samma tankegångar samtidigt som han menar att ett par poliser som kontinuerligt jobbar i ett område också lär känna de samhällets problembarn i alla åldrar som finns där.

”Missbruk hänger samman med brottslighet vare sig det handlar om stölder eller misshandel”, konstaterar Jimmy Liljebäck, som själv har ett polisiärt förflutet som spanare och utredare.

Och visst behöver poliserna synas i Sävsjö kommun, konstaterar Åke Linnér att man under 2009 gjorde 1 812 ingripande i kommunen. Siffran steg under fjolåret till 2 230 för att i år, än så länge ligga kvar på ungefär samma nivå med 747 under första kvartalet.

Överenskommelsen om samverkan fokuserar på det man betecknar som problemområden:

*Ungdom och alkohol/droger med mera;*Alkohol- och drogrelaterad brottslighet;*Trafikbrott;*Inbrott bil/bostad;*Våldsbrott;*Tillgänglighet.

Åtgärderna inom de här områdena är ingalunda enbart polisangelägenheterna. Socialtjänsten har ett stort ansvar.

”Fältarna i Sävsjö är mycket duktiga. De sticker ut!” berömde Åke Linnér.

En gång om året ska man stämma av hur handlingsplanen kunnat efterlevas och däremellan diskuteras aktuella, eventuellt nya, frågeställningar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook