Debatt Jönköpings län Opinion

Polischefen om interna kritiken: ”viktigt man vågar säga vad man tycker”

Just nu är frågan om lågt i tak inom polisen uppmärksammad. Enligt en undersökning från Polisförbundet vågar sex av tio poliser inte framföra kritik mot chefer och den egna arbetsmiljön. För mig är det viktigt att vi har ett öppet klimat där man vågar säga vad man tycker.

[adrotate banner=”6″]

I undersökningen tillfrågades 3000 av Sveriges cirka 20 000 poliser och 1127 (38 procent) svarade.

De flesta poliser jag känner visar stort mod och engagemang samt vill göra ett bra jobb för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. I sin vardag ser varje medarbetare möjligheter till verksamhetsutveckling på ett sätt som jag som länspolismästare inte gör. Därför är alla medarbetares förslag viktiga.

Polismyndigheten i Jönköpings län har gått igenom en stor organisationsförändring det senaste året och det har varit viktigt att ta med medarbetarnas förslag och åsikter från början. Flera av  förslagen har blivit verklighet. Vi fortsätter att involvera medarbetarna i målformuleringar och fokusområden inför 2013. Men det är också viktigt att säga vad man tycker i vardagen. Som chef står man inför dilemmat att det finns många önskemål att tillmötesgå samtidigt. Man kan inte tillgodose alla förslag, men för den skull behöver det inte vara lågt i tak. Tystnad leder aldrig till utveckling, därför vill jag att medarbetare fortsätter att komma med idéer för hur Polisen kan utvecklas.

Jag tycker egentligen inte om uttrycket lågt i tak eftersom någon annan då har bestämt takhöjden. Dialog och en vetskap om att man kan framföra sina åsikter är viktigt och jag upplever att vi har ett bra samtalsklimat i Polismyndigheten i Jönköpings län. Vi har alla ett gemensamt ansvar för vad som är tillåtet att uttrycka och vad som inte är det. Tillsammans bestämmer vi takhöjden!

Håkan Sandahl
Länspolismästare

[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook