Höglandet

Polisens senaste hot mot grillarna

Fara för bränder och vips så ryker de medborgerliga friheterna utan protester. Nu kommer Höglandspolisens senaste hot mot grillarna.

Det är nu också förbjudet att elda på din egen tomt även om utförliga säkerhetsåtgärder vidtas. Högländare tvingas därför att leva under vad som kan liknas vid undantagstillstånd.

Att elda på ett sätt som är förbjudet enligt ett beslutat eldningsförbud är straffbart. Om Polisen får in en anmälan om att någon brutit mot eldningsförbudet kan det vara fråga om brott mot lagen om skydd mot olyckor (LSO), meddelar Höglandspolisen.

Men det kan bli fråga om värre rubriceringar. Eftersom det nu är extremt torrt i skog och mark kan eldning utomhus även utgöra ett brott om allmänfarlig vårdslöshet enligt brottsbalken, enligt besked från Höglandspolisen under fredagen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook