Höglandet Toppnyheter Ydre

Polismördaren friges inte – fortfarande livstidsstraff

Örebro tingsrätt har under fredagen beslutat att avslå Jackie Arklövs ansökan om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Jackie Arklöv dömdes av Göta hovrätt den 7 juni 2000 till livstids fängelse för mord av två polismän i Malexander, försök till mord, grovt rån i tre fall och försök till grovt rån. Jackie Arklöv har därefter i december 2006 dömts av Stockholms tingsrätt för folkrättsbrott, grovt brott. Domen avsåg gärningar han begått när han deltog i konflikten i Bosnien 1993. Stockholms tingsrätt beslutade att det tidigare utdömda livstidsstraffet skulle avse även denna brottslighet.

I fredagens beslut konstaterar tingsrätten att Jackie Arklöv under sin anstaltsvistelse har verkat för att främja sin anpassning till ett liv i frihet genom att bland annat ägna sig åt studier, förbereda sig för ett kommande arbetsliv och engagera sig i att hjälpa andra personer som vill lämna högerextrema rörelser.

Jackie Arklöv anses inte heller ha gjort sig skyldig till någon allvarlig misskötsamhet under verkställigheten. Tingsrätten bedömer att det finns risk för att Jackie Arklöv ska återfalla i allvarlig brottslighet, om än att denna risk är behäftad med viss osäkerhet.

Vidare anser tingsrätten att straffvärdet av den brottslighet som livstidsstraffet avser är så pass högt att det fortfarande, trots de 17,5 år som Jackie Arklöv avtjänat, ännu återstår en betydligt längre tid för honom att avtjäna till en tänkt villkorlig frigivning än vad som krävs för en nödvändig utslussplanering. Med hänsyn till dessa omständigheter är frågan om tidsbestämning av Jackie Arklövs fängelsestraff för tidigt väckt och tingsrätten avslår därför hans ansökan.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook