Debatt

Politik är att prioritera!

Sänkt skatt för pensionärer är viktigare än sänkt restaurangmoms! Sänkt ”krogmoms” kostar ca 5,5 miljarder kronor, Sänkt skatt för pensionärer 2,3 miljarder; ett höjt bostadbidrag mindre än 1 miljard, förbättrad sjukförsäkring kostar ca 1 miljard.

Totalt kostar dessa förslag ca 4,3 miljarder svenska kronor.

För mig som kristdemokrat är det därför enkelt och naturligt att värna de svaga och utsatta grupperna i samhället.

Därför är det mer angeläget och viktigare att göra dessa förändringar än att göra det billigare att gå på krogen!

Jag har svårt att se hur en sänkt ”krogmoms” skulle leda till fler arbetstillfällen. Däremot är det inga problem att se vilken positiv inverkan ett högre bostads-bidrag skulle få för t.ex. barnfamiljer som lever på marginalen eller pensionärer som behöver förstärkning i kassan då kostnader för läkarbesök och läkemedel kommer att öka!

GÖRAN IVARSSONkristdemokratVetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook