Politikerna förskingrar våra pengar | Höglandsnytt
Debatt

Politikerna förskingrar våra pengar

År 2000 fick PIIGS-länderna (Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien) tillbaka 108 miljarder SEK mer än de betalat in till EU. 2007 fick Grekland, Irland, Portugal och Spanien tillbaka 101 miljarder SEK mer än de betalt in till EU.

Trots dessa enorma summor är dessa länder bankrutt. Ja det är de, eftersom de gått i konkurs om de inte tillsammans också fått låna tusentals miljarder av övriga EU-länder. När de inte klarat sig hitintills, hur skall de göra det fortsättningsvis? På de lånade medlen skall de nu betala en ränta som för till ex Irland rör sig om 50 miljarder pr år. Till detta kommer nu att löner, pensioner, arbetslöshets- och sjukersättning sänkts så mycket att det knappast finns någon köpkraft kvar längre. Företagsamheten går ner så mycket att arbetslösheten ökar ännu mer och statens inkomster räcker varken till att betala lånen eller den nedbantade offentliga sektorn.

 

Summorna har de senaste 10-15 åren varit ungefär lika stora. Sverige betalar f n in ca 30 miljarder varje år. Vi får tillbaka knappt 10 miljarder.

 

Inte nog med detta, utan en stor del av de skattepengar som Sverige genom sin medlemsavgift nu överför till bl a dessa länder har i stor utsträckning hamnat hos den rika delen av befolkningen i de nämnda länderna. Så fattiga svenska pensionärer och löntagare är med om att göda den rika överklassen där. Anledningen är bl a de orättvisa skatterna i dessa länder där de rika inte på långa vägar solidariskt får dela det fattiga folkets börder.

 

Men vi måste också under dessa förhållanden ställa oss frågan om det är vettigt att Sverige årligen betalar 30 miljarder till EU, trots stor arbetslöshet (ungdomsarbetslösheten är 25  procent), nedkörd infrastruktur, högre beskattning av pensionärer etc. Men också en kränkande behandling av arbetslösa (Fas 3) och sjuka genom ett människofientligt sjuksystem.

 

Det finns i dag en stor risk att EU kräver att få beskatta varje EU-land. I så fall kommer Sverige att råka riktigt illa ut. Många EU-kramare förespråkar i dag en federation och då är det helt slut på möjligheterna att föra en egen politik och själv bestämma över hur mycket som skall gå till skatter.

 

EU är dårarnas skapelse och ju fortare svenska folket inser detta, desto större möjlighet har vi att få leva i ett fritt och demokratiskt land. Därför är det hög tid att ta avstånd från de svenska politiker som vill fortsätta detta vansinne.

 

OLLE LJUNGBECK

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook