Nyheter

Politikerstyrning och miljö i Sävsjömotioner

Moderaterna i Sävsjö är missbelåtna med hur kommunen sköter trafikfrågorna. I en motion kräver man att politikerna i fullmäktige ska få säga sitt innan statsbidrag till åtgärder söks. Så ser den sanna demokratiska ordningen ut, säger man i motionen

Centerpartiet kom med två motioner. Partiet oroas för en härdsmälta i japanska kärnkraftverk och ifrågasätter om man i kommunala upphandlingar enbart ska försöka få den billigaste elen och föreslår att man i stället enbart ska köpa förnyelsebar el.

 

I andra motion yrkar partiet att kommunen ska skapa en fond ur överskottet från 2010 som ska hjälpa lokalhållande föreningar att vida ta energisparande åtgärder genom tilläggsisoleringar, energisparande fönster, välisolerade dörrar m m. Ur fonden ska föfren ingen sedan kunna hämta 50 procent av kostnaderna man haft.

 

En socialdemokrat, Hazze Eklöf, reducera pappersförbrukningen inom kommunen. Han pekar på möjligheten att gå över till e-handlingar med t ex läsplattor. Han vill ha en utredning av  vad det kostar att skicka ut alla handlingar, inklusive arbetstiden, och han vill ha utrett vad det skulle kosta att förse fullmäktiges ledamöter med t ex en läsplatta. Minskad pappersförbrukning skulle bidra till en bättre miljö, slår han fast.

 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen begär i sin motion att man reserverar budgetmedel i 2012 års budget för att slopa kravet på 550 kronor/terminer för skolmaten på gymnasiet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook