Politisk nyfikenhet på verksamheten vid Långanäs | Höglandsnytt
Nyheter

Politisk nyfikenhet på verksamheten vid Långanäs

Riksdagsledamoten Magdalena Andersson (M) och Annelie Sjöberg från (M) i Eksjö besökte under måndagen SIS ungdomshem Långanäs utanför Eksjö för att bilda sig en uppfattning on nya behandlingsmetoder och ”framtidstänk”.

Magdalena Andersson, ledamot av civilutskottet, menade att det för hennes del var viktigt att vara ute i verkligheten och ta del av hur dagens ungdom mår och med egna ögon och öron få se och höra hur några av dem mår och tänker om sin framtid.

Lika viktigt menade hon att det var att kunna ta med sig vad dessa ungdomar haft att berätta tillbaka till regeringen.

Annelie Sjöberg å sin sida menade att det var stora pengar som en kommun som Eksjö lade på placeringar och hur viktigt det är att man gör rätt bedömningar för att de unga i tid ska hitta vägen in i samhället.

Maria Åsebrant, institutionschef för SIS ungdomshem i Långanäs, ett arbete som hon innehaft under 16 år och bas över 140 anställda, bedömde att det i dag var svårare att återföra de placerade ungdomarna till ett normalt samhällsliv än då hon började.

Detta kunde bero på, trodde hon, att psykiatrin varit hårt belastad de senaste åren.

Långanäs ungdomshem har ett upptagningsområde räknat på en 20-milsradie.

Man kan ta emot 43 ungdomar, flickor och pojkar, i åldrarna 13 till 20 år som är tvångsplacerade utifrån eget beteende, men också där hemmiljön spelat in för att ungdomarna har hamnat i ett beteende som skadat dem själva.

Man har därutöver fem platser inne i Eksjö för ungdomar som var tänkta för placering i fosterhem, med handledning i familjehemmet och stöd av terapeut från ungdomshemmet.

SIS Långanäs ungdomshem tar emot ungdomar för såväl akutplacering, utredning, behandling som diagnostisering av exempelvis ADHD.

Man erbjuder förutom behandling även en skolverksamhet på individuell nivå från en ganska låg teoretisk nivå upp till gymnasienivå.

Viktigt var att varje elev fick med sig en bas att stå på efter utskrivningen från ungdomshemmet och att man utgick ifrån varje elevs behov och möjlighet till inlärning. menade Maria Åsebrant.

Oron inför framtiden gällde bland annat vad riksdagen kommer att beslutas om vem som ska ansvara för missbruksvården. En annan oklarhet hänger samman vem som ska ta över som generaldirektör för SIS.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook