Eksjö Höglandet

Precis som förr – SDs enorma framgång i Eksjö

Det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna, vars ursprung ligger i nazismen, skördade stora framgångar i Eksjö i kyrkovalet.

Sverigedemokraternas ursprung är den nazistiska rörelsen. Nazismen som fullkomligt ovetenskapligt hävdar skillnader mellan olika folkgrupper ligger bakom dels mord och folkmord på tiotals miljoner människor under 1930- och 1940-talet och dels ett stort antal våldsdåd, flera med dödlig utgång, i Sverige de senaste årtiondena.

Kyrkan i Tyskland samarbetade också i stor utsträckning med den nazistiska regimen. Nazismen är också grunden för Sverigedemokraternas bildande för drygt 25 år sedan.

Sverigedemokraterna förespråkar i sitt partiprogram en omvälvning av svenska samhället i enlighet med nationalismen som genom historien bringat lidande och död för miljontals människor världen över. Ledande Sverigedemokrater har utlovat allvarliga repressalier mot flera grupper i samhället om partiet kommer till makten.

Eksjö, på 1930-talet och även längre fram välkänt för det starka nazistiska stödet, ingår i Södra Vedbo pastorat.

I valet till kyrkofullmäktige i pastoratet gick nationalistiska SD från noll procent till nästan 7,2 procent och två av 25 mandat. Valdeltagandet låg på knappa 20 procent.

Röstfördelning

2017 2013
Nomineringsgrupp % Antal Mandat % Antal Mandat
Alternativet i Södra Vedbo pastorat (AisVP) 20,23 455 5
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (s) 16,23 365 4 21,18 421 5
Fram för samverkan i Södra Vedbo pastorat (FSSP) 14,01 315 4 14,34 285 4
Kyrkan i tiden i Södra Vedbo pastorat (KIT) 9,92 223 2 16,85 335 4
Kyrkans framtid i Södra Vedbo pastorat (KFSV) 21,92 493 5 14,79 294 4
Levande Folkkyrka i Södra Vedbo pastorat (LFSV) 10,54 237 3 8,45 168 2
Sverigedemokraterna (SD) 7,16 161 2

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook