Debatt

Privatisering = vanvård

Riskkapitalbolaget Caremas behov av vinstmaximering har lett till exempellös vanvård av äldre. Genom att nvända tvärtomretoriken lurar man människior att låta dem ta hand om de gamla.

Under parollen ”vi arbetar utifrån den goda dagen” eller ”våra kunder ska känna att de är delaktiga” får man människor att tro på en god vård.

Caremas goda dag kan innebära att en ammal får ligga på plast i sin säng i timmar med sängen full av avföring ända upp till huudet. Det har hänt att en undersköterska varit ansvarig för 29 boende med obefintlig kundservice som följd.

Kunder kallas de som i verkligheten är sjuka, ibland dementa, i stort behov av vård och hjälp. En dement patient kan inte vara delaktig. Förmågan finns inte. Då måste personal göra dem delaktiga. Men personal blir för dyr när vinsten ska maximeras.

Budgeten är så lågt satt att det knappast räcker till det mest elementära behovet. Sänglinne får patienten själv hålla med och det finns knappt tid att tvätta sängtlinnet.

Den chef som håller budgeten belönas med bonus. Dessutom har flera chefer lockats att bli delägare via ett bolag i lågskattelandet Luxemburg.

För att det ska se ut som om man följer avtalen har man ljugit om antalet anställda.

En anhörig berättade hur han efter tio månader hämtade hem en undernärd och förvirrad pappa. Dessutom var han sönderslagen efter fallolyckor, som ingen kunde förklara.

Ansvarig läkare har slagit larm om många felaktigheter och säger slutligen ”antalet avlidna patienter är oroväckande högt.”

Det är dags att varna för att lämna gamla anhöriga till privata riskkapitalbolags äldreboende.

När ska svenska folket inse att vi måste rösta bort en regering, som enbart värnar om den kapitalistiska marknaden genom att rea bort den offentliga vården? För att våra gamla ska få en värdig vård på ålderns höst och i livets slutskede måste marknadens aktörer tvingas att låta vinsten återgå till verksamheten.

Så sker på stiftelseägda Ersta Diakonianstalt, Där ges en god vård, b åde i äldrevården och i sjukården. Erstas avdelning för vård i livets slutskede ger en synnerligen god vård.

Där värnas patienten, inte vinsten.

Den giriga marknaden med sin bonuskultur måste regleras innan den har förstört all vård.

Nuvarande högerregering kommer inte att göra något åt vanvården. För den är det marknadsliberalism som är viktigast, inte den generella välfärden. För högerfolk gäller välfärd endast för den som kan betala. De andra får ligga i sin egen avföring eller vänta i timmar på att någon ska hinna lyfta upp dem, när de har trillat på golvet.

IRENE WAHLINSävsjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook