Nyheter

”Privatiseringar gör inte samhället bättre”

Enligt en forskarrapport från SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, finns det inga vetenskapliga belägg för att privatiseringarna inom välfärdssektorn skulle ha lett till förbättringar inom skola, vård och omsorg.

Inom de flesta områden har vare sig kvaliteten eller effektiviteten ökat av konkurrensen, anser Laura Hartman, docent i nationalekonomi och forskningschef på SNS.

Det är en anmärkningsvärd brist på vetenskapligt baserad kunskap om effekten av konkurrens av välfärden. 20 år har gått utan att privatiseringspolitiken har utvärderats, menar hon.

SNS har i studien låtit en forskargrupp gå igenom statistik och forskning inom förskola, skola, individ-och familjeomsorg, hälso-och sjukvård, arbetsmarknadspolitik samt insatser för äldre och funktionshindrade.

Forskarna har inte kunnat hitta ”några vetenskapliga belägg” för att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden, enligt rapporten, rapporterar Ekot.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook