Jönköping

PROFILEXTRA: De får toppjobb av regeringen

Nu kommer nytt besked från Domstolsverket.

Regeringen har den 8 november 2018 utnämnt allmänna ombudet Anders Bengtsson att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping.

Regeringen har den 8 november utnämnt tf rådmannen Roger Gavelin och administrativa assessorn Eva Elvingsson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping.

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook