Nyheter

Prognos för småhusbyggen skrivs ner

Småhusbranschen har bekymmer. Nu sänker man årsprognosen med 1 000 hus, vilket innebär att man inte räknar med att producera mer än 6 500 hus på hela året. Utvecklingen utsätter företagen för mycket stora påfrestningar.

Strax före påsk stod det klart att t ex SmålandsVillan räknar med att behöva reducera personalnivån vid anläggningen i Vrigstad. Det sker genom att inhyrd personal får gå hem vid tiden för semestern. Anläggningen i Sundsvall kan också komma att påverkas.

Enligt SCB byggdees 7 800 småhus under fjolåret, inkluderande de som var prefabricerade och s k lösvirkeshus.

TMF, husfabrikernas branschorganisation, räknade när året började med att nivån i år skulle komma att ligga på totalt 7 500.

Men det konstaterar man nu var en from förhoppning – man skriver ner nivån till 6 500 småhus totalt.

Man säger som man tidigare sagt – och också informerat regeringen om – att bolånetaket är en starkt bidragande orsak till att familjer helt enkelt inte kan bygga.

Komplicerande regler från boverkets sida har dessutom gjort att varje hus blir dyrare.

Också kommunerna bär ansvar för situationen: för få tomter, för dyr tomtmark och för dyra anslutningsavgifter.

Med en prognos på 6 500 småhus blir det inte många hus på vart och ett av företagen, som alla i dag har en kraftig överkapacitet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook