Debatt

Prognosen för pensionärerna är ljus

Tvärtemot Pensionsmyndighetens prognoser ser Bengt Persson (27/4) en dyster prognos för pensionärers framtida pensioner. Han är också bekymrad över kostnader som bensin, energi och ”annat” som han hävdar pensionärer särskilt skulle drabbas av.

Jag delar inte Bengt Perssons uppfattning om att dessa utgifter särskilt drabbar pensionärer. Däremot är tandvårdsutgifter något som pensionärer särskilt drabbas av. Tidigare regeringar har mest högtidstalat kring 1 maj om att göra något på detta område. För att gå från ord till handling lade Göran Hägglund en reform på detta område under förra mandatperioden. Alla vuxna får bidrag till regelbundna tandvårdsbesök på 300 kronor vartannat år. De grupper som man konstaterat mest drar sig för att uppsöka tandläkaren, de i åldern 20-29 år och de över 75 år, får det dubbla beloppet, det vill säga 600 kronor vartannat år. Med hänsyn till de höga kostnader för tandvård äldre ofta fruktar, var även högkostnadsskyddet i tandvårdspaketet fördubblat för gruppen över 75 år. Bengt Persson väljer att redovisa sin pensions utveckling från de år då konsekvenserna av lågkonjunkturen ger avtryck. En femårsredovisning med de höjningar som föregick sänkningen ger en annan bild. Tvärtemot vad Bengt Persson hävdar kan Pensionsmyndigheten redovisa reala ökningar av pensionen under de kommande åren. Dagens pensionssystem är uppbyggt för att klara svåra globala lågkonjunkturer och att stå långsiktigt. Den sänkning av pensionerna före skatt som många pensionärer erfarit de senaste två åren har lindrats och för de med de lägsta pensionerna helt motats i grind genom regeringens skattesänkningar. Vi kan konstatera en sammanlagd skattelättnad på 12,8 miljarder till pensionärerna sen Göran Hägglund lovade skattelättnad för pensionärerna under valrörelsen 2006. Fokus på skattesänkningarna har legat på de med de lägsta pensionerna. Sammanlagt har en garantipensionär född 1938 eller senare en netto­inkomsthöjning mellan 2006 och 2011 med nära 17 procent tack vare våra skattesänkningar. Sammantaget påbjuder lågkonjunkturens effekter och det ansvar vi bär gentemot de som gått före i byggandet av den välfärd vi har idag, att vi fortsätter att prioritera pensionärerna när det är dags att lägga förutsättningarna för året. Varje år inför budgeten görs en prioriteringslista av varje Alliansparti där landets olika behov och intressen ryms. Kristdemokraterna sätter för sina budgetförhandlingar sänkt skatt för pensionärer i år – precis som förra året – först på den listan. Ett ingånget avtal bör man hålla fast vid. Det är också därför Göran Hägglund påminner sina allianskamrater om löftet vi gav under valrörelsen 2010, om fortsatta skattesänkningar för pensionärerna. Både löntagare såväl som pensionärer förtjänar sänkta skatter. IRENE OSKARSSON (KD)riksdagsledamot

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook