Protester mot kraftledning hela vägen till Norge | Höglandsnytt
Höglandet Nyheter

Protester mot kraftledning hela vägen till Norge

Inte bara i Anneberg, Hult och Mariannelund är protesterna skarpa mot statliga Svenska Kraftnäts planerade jätteledningar som ska gå från kärnkraftverket i Oskarshamn via Barkeryd, Nässjö kommun och Västsverige till Norge. Också i Bohuslän, Dalsland och i Östfold i Norge protesteras det nu.

Svenska Kraftnäts planerade 400 kilovolts ledning genom landet har ofta benämnts som ”monsterledning”. Den har ett kraftigare magnetfält än dagens ledningar, ledningsstolparna blir mycket högre och ledningsgatorna avsevärt bredare.
Protesterna på Höglandet mot ledningen har varit skarpa, både från vanliga medborgare som kommunerna. Många vill att kabeln ska grävas ned. Något som görs längs vissa sträckor.
Sedan tidigare har invånare och kommuner i Dalsland  och Bohuslän liksom LRF protesterat men nu höjs också röster på andra sidan gränsen i Östfold (ledningen ska sluta vid Oslofjorden).
I Halden till exempel där kommunalrådet Thor Edquist vänder sig emot kraftledningsplanerna.

”Dette måste vi protestera kraftigt emot. Det är ju något som alla Haldenbor är emot. Det blir ett våldsamt ingrepp i Haldens miljö”, säger han till Haldens Arbeiderblad.
Organisationer i Östfold vill gärna se att ledningen grävs ned i kabel längs ett nytt järnvägsspår mellan Oslo och Göteborg som ska vara klart 2023. Alternativt en sjökabel. Men då stöter det på patrull i  Bohuslän och Tanums kommun som skrivit till Naturvårdsverket. En sjökabel skulle nämligen gå igenom eller nära ett naturreservat och Kosterhavets marina nationalpark.
”En eventuell sjökabel får inte nudda vid vare sig naturreservat eller nationalpark”, säger kommunalråd Clas-Åke Sörkvist (c), till Bohuslänningen.

På Höglandet vill folk också se en markkabel.
Gemensamt för alla områdena är att folk känner sig överkörda av statliga Svenska Kraftnät och andra intressenter på el-marknaden. Kraftledningen är en mångmiljardinvestering och intäkterna efteråt räknas också i miljarder.
Många känner att Svenska Kraftnät inte tagit till sig alla tekniska möjligheter, inte gjort en oberoende utredning och heller ser till att hålla kostnader nere istället för att se till medborgare och markägares bästa.
Svenska Kraftnät å sin sida hävdar att utredningen är professionellt gjord och att alla tekniska aspekter övervägts.

Enligt planerna ska kraftledningen stå färdig på Höglandet 2016, eventuella överklaganden oräknade.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. energiuppgörelsen och utbyggnaden av Oskarshamnsverken är anledningen till den aktuella kraftledningen. en nedgrävd ledning blir dyrare visavi luftledning, låt kärnkraftsindustrin stå för medkostnaden !

Kommentarer avstängda