Debatt Nyheter Opinion

Protestera om du vill leva i ett fritt land

Myten om att svenska politiker (alliansens och socialdemokratins) skulle vara demokrater måste svenska folket inse är osanning. Sedan inträdet i EU har de ständigt brutit mot grundlagen och det svenska statsskicket.


1998 bröt man mot grundlagen när man gjorde riksbanken överstatlig och lade fast att inflationsmålet var överordnat sysselsättningen. 2002 ändrade man grundlagen (Regeringsformen) helt i strid mot vad som gäller för grundlagsförändring.
Första kapitlet av Regeringsformen slår fast att Sveriges statsskick bygger på folksuveränitetsprincipen, parlamentarism, kommunalt självstyre samt att Sverige är en demokrati. Riksdagen har själv fastlagt att om överlåtelse av makt rör statsskicket så måste en grundlagsändring ske. Det innebär två på varandra kommande riksdagar med val emellan. Detta har aldrig skett. Regering och riksdag har vid överlämnandet av makt till EU lurat medborgarna på så sätt, att de till statskicket enbart räknat Monarkin. De har därmed inte bara lurat medborgarna utan också gjort sig skyldiga till grundlagsbrott. Självklart omfattas statskicket också av folksuveränitetsprincipen, parlamentarismen, kommunal självstyrelse och demokrati.

Fastlägger enpartistaten
Lissabonfördraget som godkänts av Alliansen och Socialdemokratin fastlägger enpartistaten eftersom den anger vilken politik som får bedrivas inom unionen och dess stater – nämligen den extremt marknadsliberala eller ren högerpolitik – och hindrar därmed andra politiska ideologier/partier att i regeringsställning föra den egna politiken. I en demokrati skall det eller de partier som i fria val vinner regeringsmakten, i regeringsställning kunna föra den politik man gick till val på oavsett om politiken ligger till höger, vänster är liberal, socialistisk etc. Detta är en omöjlighet i dag. Därför är Sverige inte längre en demokrati där folkmajoriteten kan skapa det samhälle man själv väljer. Genom godkännandet av Lissabonfördraget har de nämnda partierna medverkat till att avveckla demokratin.

Demokratin blir en myt
I dagarna diskuteras huruvida Sverige skall ansluta sig till ”Europakten” trots att vi inte har Euron. Ansluter vi oss till denna kommer EU att kunna besluta över vår budget. Det innebär att vi inte längre själva kan bestämma storleken och inriktningen av den offentliga sektorn. Eftersom Lissabonfördraget fastlägger högerpolitiken har vi frånträtt folksuveränitetsprincipen enligt vilken folkviljan bestämmer vilken samhällsutveckling vi skall ha. Men även det kommunala självstyret avvecklas. Demokratin blir därmed en myt och det som återstår är en skenbar formell demokrati där vi får gå och rösta vart fjärde år men inte reellt kan genomföra den politik det eller de vinnande partierna står för. Att högerpolitiken inskrivits i EUs grundlag gör att Alliansen gärna ser att vi knyts så närma EU som möjligt.

Europakten ett falskspel
Det är därför naturligt att Reinfeldt vill ansluta oss till Europakten. Trots att politikerna säger sig respektera svenska folkets nej till Euron vill de nu ansluta oss till pakten! Detta kan inte tolkas på annat sätt än att de skenbart uttalar sin respekt men i verkligheten har för avsikt att binda oss så nära EU och Euron som möjligt för att sedan vid lämpligt tillfälle ansluta oss. Så den uttalade respekten är inget annat än ett falskspel för att söka vilseleda dig Svensson.

Avveckla demokratin
Faktum är att om så 100 procent av Sveriges riksdag inte vill godkänna ett lagförslag i EU så kan Sverige tvingas om det i EU finns en majoritet emot Sverige. Därmed har grundlagens folksuveränitetsprincip raderats och vi kan inte längre påstå att vi är en suverän och demokratisk stat.
Svenska politiker tar alla tillfällen i akt för att för andra folk och stater tala om hur viktigt det är att införa demokrati. Samtidigt har de medverkat till att avveckla demokratin i Sverige så att Sverige riksdag i dag endast beslutar om ca 15 procent av våra lagar medan EU beslutar om 85 procent.

Ett fritt land
Den riksdags- eller regeringsledamot som under dessa förhållanden påstår att man inte inskränkt det svenska statsskicket ljuger. Men man ljuger också om man påstår sig vara demokrat.
Vill Du Svensson leva i ett fritt land där dina barn och barnbarn själva väljer samhällsmodell måste Du protestera. Du måste inte minst protestera mot att vi ansluts till Europakten för då kommer vi också så småningom att anslutas till Euron mot din och min vilja och trots att 88 procent av medborgarna säger nej till Euron. I dag finns det tre partier i riksdagen som säger klart nej till en anslutning till Europakten.

Olle Ljungbeck, Gävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook