Rabies i Småland | Höglandsnytt
Höglandet Småland

Rabies i Småland

Forskare vid Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Zoonoscentrum (ZSC) vid Uppsala universitet visar i en ny studie att Sverige inte längre kan betecknas som ett rabiesfritt land. Rabies finns nu i Småland. Dödligheten för de som insjuknar i rabies är 100 procent.

I studien, som offentliggjordes under tisdagen, påvisades antikroppar mot rabiesvirus av typen “European Bat Lyssa Virus” (EBLV) i blodet hos fladdermöss som under en sexårsperiod fångades in i södra och mellersta Sverige. Med gentekniska metoder undersöktes även om djuren hade arvsmassa från rabiesvirus i saliven.

Även om risken för att människor ska smittas är ytterst liten kan den inte helt och hållet förbises, enligt forskarna.

14 av fladdermössen hade antikroppar specifikt riktade mot rabiesvirus i blodet, vilket visar att de var eller nyligen hade varit infekterade av rabiesvirus.

Alla fladdermöss med rabies-specifika antikroppar tillhörde arten vattenfladdermöss och hade infångats antingen i Skåne eller i Småland.

Rabiesvirus är ett av världens mest fruktade virus. För personer som har börjat utveckla symtom efter att ha smittats slutar infektionen alltid med döden. För dem som efter att ha smittats snabbt behandlas med en kombination av vaccin och immunoglobulin (innan de hunnit utveckla några sjukdomssymtom) stoppas däremot infektionen nästan alltid och ger inga bestående besvär.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook