Radioaktiva utsläpp bakom höga cesiumhalter i svenska vildsvin | Höglandsnytt
Debatt Nyheter Opinion

Radioaktiva utsläpp bakom höga cesiumhalter i svenska vildsvin

”Det finns förmodligen en riktig obehaglig förklaring till att cesiumhalten har ökat kring Västerås”, skriver Rune Lanestrand på Höglandsnytt Debatt. Det ska röra sig om färska radioaktiva utsläpp i vattnet.
[adrotate banner=”7″]
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som hittills visat väldigt lite intresse av att informera om hur det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl har utvecklats har nu tagit prov på vildsvinsskött som visar på höga halter cesium på flera platser i Sverige.
Av 24 prov visade 6 över gränsvärdet Det är tre prov i Västmanland och tre i Uppsala län. Det mest skrämmande är att högsta halten cesium uppmätts i trakten kring Västerås som låg i utkanten och nedfallsplatserna från Tjernobyl.
En fyra år gammal sugga som sköts i Västerås kommun innehöll inte mindre än 4 860 becquerel vilket är 3 ggr högre än gränsvärdet på 1500bq som i samband med Tjernobyl höjdes från 300 till 1500 becquerel per kilo. Höjningen gjordes av politiska skäl för att lugna allmänheten. Livsmedelsverket varnade samtidigt för att äta sådana livsmedel mer än en gång i veckan. Vilket är ganska avslöjande för myndigheten som jag litar lika lite på som Strålsäkerhetsmyndigheten.
Cesium har en halveringstid på trettio år och det höga värdet pekar på att radioaktivitet har tillförts efter reaktorhaveriet i Tjernobyl 1986.
Obehaglig förklaring
Det finns förmodligen en riktig obehaglig förklaring till att cesiumhalten har ökat kring Västerås. För i mitten av september i år upptäcktes att avloppsvatten från Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås innehöll fyra olika radioaktiva ämnen. Kärnbränslemyndigheten ryckte sin vana trogen snabbt ut och förklarade att halterna var så låga och så ofarliga. Min övertygelse är att strålsäkerhetsmyndigheten inte vågar ge sig på mäktiga Westinghouse som kan läcka radioaktivitet både till luft och vatten. Men man kryper på Westinghouse på samma sätt som man kryper för ägarna till de svenska reaktorerna. Westinghouse anläggning i Västerås ägs av japanska Toshiba vilket ger riktigt obehagliga vibbar.
Filmer, böcker och reportage från hur utlämnade människorna var till cyniska makthavare, vid Tjernobyl och Fukushima, som levde på lögnen om den säkra och miljövänliga atomkraften. T ex skedde evakueringen av sovjetiska staden Pripjat (35.000 inv) efter ett helt dygn efter reaktorhaveriet.
Myndigheter tar inte tillbud på allvar
Vi är också utelämnade till makthavare och myndigheter som inte tar de många allvarliga tillbuden och ständiga nödstoppen vid våra svenska kärnkraftverk på allvar. Det är mer än hög tid att stänga dessa 30-40 år gamla hårt slitna reaktorer. Innan det osannolika som inte kunde ske i Tjernobyl och Fukushima inträffar i Ringhals, Oskarshamn eller Forsmark.
Det ser ut som om vi får lita mer på djur än på våra myndigheter. På Hallandsåsen var det korna som dog och som  varnade oss för en ännu större katastrof med  akrylmedlet Rhoca-Gil som är ett cancerogent nervgift som även kan ge fosterskador. Nu  är det vildsvinens tur att varna för kärnbränslefabriken Westinghouse radioaktiva, olagliga utsläpp.
Rune Lanestrand
Tid redaktör för Småbrukaren
[adrotate banner=”6″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

 1. Svar på insändare, Rune Lanestrand Höglandsnytt
  I en insändare (11/10) från Rune Lanestrand, hävdas att Westinghouse är ansvarigt för den höga cesiumhalten i vildsvin. Lanestrand hävdar också att Strålsäkerhetsmyndigheten inte utövar en oberoende granskning i ärendet.

  I sak har följande hänt:
  Westinghouse avrapporterar löpande sitt säkerhetsarbete till Strålsäkerhetsmyndigheten och i september i år rapporterade vi till myndigheten att det skett ett mindre utsläpp av Cobolt-60 i dagvattensystemet vid vår bränslefabrik i Västerås. Utsläppet var av mycket liten omfattning och Strålsäkerhetsmyndigheten har i ett pressmeddelande konstaterat att ”de uppmätta nivåerna är så låga att de inte innebär några risker för allmänheten”. Utsläppet innehöll främst Cobolt-60 vilket man inte har sett hos vildsvin.
  Av detta kan man dra slutsatsen att becquerelhalten i vildsvinet, som orsakats av Cesium-137, ej kommer från Westinghouse verksamhet.

  Allmänheten är välkommen att ta del av resultatet av alla våra mätningar och analyser som vi tillhandahåller SSM.

  Säkerhet är en våra viktigaste områden och vi jobbar kontinuerligt med att se över och förbättra våra säkerhetsrutiner.

  Pernilla Lindberg Eriksson, informationsansvarig Westinghouse

Kommentarer avstängda