Radiokanal på Höglandet fälls av Granskningsnämnden | Höglandsnytt
Nässjö

Radiokanal på Höglandet fälls av Granskningsnämnden

Höglandets Närradioförening i Nässjö fälls nu av Granskningsnämnden för en sändning under 2016.

Granskningsnämnden finner att överträdelse skett av bestämmelserna om närradioförenings programutbud samt sändningsbeteckning. Det gäller sändningar i maj.

Det handlar om sändningar som till stor del innehöll information om religiösa livsåskådningar.
Den registrerade sändningsbeteckningen Radio P.5. Höglandets närradio Nässjö uppgavs inte vid något tillfälle under de aktuella sändningarna, noterar Granskningsnämnden.

Den som sänder ljudradio enligt radio- och tv-lagen ska använda den beteckning för sina sändningar som har godkänts av Myndigheten för radio och tv. Beteckningen ska anges en gång varje sändningstimme eller, om det inte är möjligt, mellan programmen. Syftet med denna ordning är att det klart ska framgå för lyssnarna vem det är som sänder.

Föreningen slipper sanktioner och nämnden nöjer sig med en uppmaning till föreningen att följa reglerna.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook