Rätt prioriteringar skapar möjligheter | Höglandsnytt
Debatt

Rätt prioriteringar skapar möjligheter

De senaste veckorna har vi sett flera tecken på förnyad pessimism när det gäller tillståndet i världsekonomin. Sänkningen av USAs kreditbetyg, svårigheterna att lösa skuldkrisen i flera av euroländerna och turbulensen på världens börser inger oro.

Farhågor finns om att världsekonomin inte ska återhämta sig så snabbt som många hoppats och att många länders ekonomi under flera år framåt kommer att präglas av svag tillväxt och hög arbetslöshet.

Det finanspolitiska ramverket och överskottsmålen, som Socialdemokraterna drev igenom på 1990-talet under ledning av Göran Persson, har bidragit till att Sveriges statsfinanser är i ett betydligt bättre skick än i många andra länder. Det är en styrka.

Men samtidigt är Sverige inte opåverkat av omvärlden. Om återhämtningen i USA och EU fortsätter att vara svag påverkar det tillväxt och sysselsättning även hos oss. Ett annat orosmoment är risken för en bubbla på bostadsmarknaden. Ett prisfall på bostäder skulle ge mycket stora negativa effekter på tillväxt, jobb och offentliga finanser.

Överskotten i statsbudgeten kan bli mindre än vad tidigare bedömningar visat. Då krävs hårdare prioriteringar. Politiken måste koncentreras på åtgärder som ställer om Sverige till en globalt konkurrenskraftig kunskapsbaserad ekonomi. Det handlar till exempel om investeringar i forskning och ett förbättrat utbildningssystem. Vi måste också rusta upp och modernisera infrastrukturen, så att rörligheten på arbetsmarknaden kan öka och så att företagen kan få fram sina leveranser i rätt tid. Alla utgifter måste noga prövas och rymmas inom ramarna. Vi socialdemokrater kommer aldrig att medverka till att de offentliga finanserna äventyras.

I spåren av den ekonomiska krisen i världen ser vi även en tilltagande social oro i flera länder. Segregation, utanförskap och hög arbetslöshet skapar en brist på framtidstro som är farlig. De kravaller som vi kunnat bevittna i flera städer i England är en påminnelse om vad som händer i ett samhälle där de sociala klyftorna och barnfattigdomen tillåts växa och där stora grupper av människor ställs utanför.

Vi socialdemokrater ser möjligheterna i att vi istället tillsammans kan bygga ett inkluderande samhälle där alla människor får chansen. Den ekonomiska politiken måste inriktas mot åtgärder som skapar jobb, som bygger Sverige starkare för framtiden och som minskar klyftorna i samhället.

PETER PERSSON, HELENE PETERSSON, THOMAS STRAND, CARINA HÄGGRiksdagsledamöter

Socialdemokraterna i Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook