Jönköping

Råttbajs i restaurangmaten – kommunen stoppar företag

När kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer i Jönköping gjorde en tillsyn hos en grossisten hittades stora mängder råttspillning i lokalen och på varor som levereras till restaurangbranschen.

Nu har stora delar av företagets försäljning belagts med saluförbud, samtidigt som kommunen kontaktar de företag som gjort inköp i närtid.

I samband med en bokad inspektion hos företaget för någon vecka sedan upptäcktes bristerna I lokalen, där det förvaras mat, dryck och förpackningar som säljs till restaurangbranschen, påträffades spår av råttor och råttspillning. I lokalen fanns även råttgift som inte hanterats på rätt sätt.

Eftersom hanteringen bedömdes strida mot livsmedelslagen fattades beslut om ett omedelbart saluförbud av alla varor utom kyl- och frysvaror.

– När man hanterar livsmedel har man ett stort ansvar att hantera detta korrekt. Detta gäller i alla led i kedjan. I det här fallet har hanteringen varit så bristfällig att restauranger och andra verksamheter som handlat av grossisten riskerat att få in bakterier och virus i sina lokaler. Det har i sin tur kunnat påverka människors hälsa, säger Johanna Hänninen, chef för livsmedelsenheten i Jönköpings kommun, i ett pressmeddelane.

Efter inspektionenr gjordes ett upföljande besök ett par dagar senare. Då konstaterades att det fanns råttor i lokalen och att försäljning pågick trots saluförbudet.

– Det är förstås mycket allvarligt att företaget inte följde tillsynsmyndighetens beslut. I samråd med Livsmedelsverket valde vi därför att göra en polisanmälan och sätta in bevakning för att säkerställa att de otillåtna leveranserna omedelbart upphörde, säger Johanna Hänninen.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktar nu de företag som köpt torrvaror, dryck och förpackningsmaterial från grossisten eftersom det inte kan uteslutas att varor bär spår av smittbärande bakterier eller virus. Företaget måste nu slänga de varor som omfattas av saluförbudet och se till att problemet med skadedjur åtgärdas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook