Nyheter

Regering och kommuner överens om de mest sjuka

Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har träffat en överenskommelse vad gäller vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. För 2012 avsätts 1,1 miljarder kronor.

Det gäller främst två områden, god läkemedelsbehandling, och en sammanhållen vård och omsorg.

Äldre personer med omfattande och sammansatt vård- och omsorgsbehov är en växande grupp i samhället. Det behövs ett mer samlat arbetssätt där vård och omsorg bedöms utifrån en helhetssyn som gäller hela livssituationen.

För äldre med flera diagnoser kan det vara svårt att orientera sig mellan olika vårdkontakter. Man vill genom samverkan säkerställa att vården håller en god kvalitet, att tillvaron förenklas för den enskilde, att den äldre blir mera delaktig och får möjlighet att påverka sin vårdsituation.

Under mandatperioden beräknas en satsning på cirka 4,3 miljarder för äldre sjuka.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook