Debatt Opinion

Regering, riksdag, myndigheter driver annan åsikt än majoriteten av folket

Portalparagrafen i Regeringsformen att, ”All offentlig makt utgår från folket” innebär framförallt att alla viktiga frågor som partierna har för avsikt att besluta om i eventuell regeringsställning skall informeras om vid valen. Detta har man helt ignorerat sen slutet på åttiotalet.
En skrämmande utveckling. Nu är det mer regel än undantag att regering, riksdag, myndigheter driver en helt annan åsikt i flertalet frågor än vad majoriteten av folket står för.
I invandrarfrågor får folket ha de mest sunda och sanna åsikter men avviker de från de nämnda gruppernas, klassas de som rasistiska eller invandrarfientliga. Att folket skall ha något som helst inflytande i en så viktig fråga betraktas närmast som asocialt.
Nyligen har det framkommit grava anmärkningar mot apoteken vilka kan äventyra hälsan för många sjuka. Trots detta vägrar läkemedelsverket att redovisa såväl vilka apotek det rör sig om, som vilka de allvarliga bristerna är.
Skälet till detta är att ett sådant apotek kan få ekonomiska svårigheter om allmänheten får kännedom om bristerna. Det har sålunda gått så långt att ansvariga myndigheter mer värnar om dessa usla apoteks ekonomi än medborgarnas hälsa! Här behövs verkligen grävande journalister.
I EU förs en ren klasskampspolitik, utan att det parti som säger sig vara ett arbetarparti inte reagerat det minsta sedan vi gick med i EU. Riksdagen ändring av regeringsformen 2002 för att utan att höra folket kunna överlämna mer makt till EU strider helt mot grundlagen. Detta har tom vårt högsta organ för lagtolkning – Lagrådet- bekräftat. Med andra ord ett grundlagsbrott, som inte fått några som helst rättsliga följder därför att riksdagen är sin egen domare.
Efter inträdet i EU har riksdagen inskränkt medborgarnas möjligheter att påverka politiken det allra minsta. När man som medborgare påtalar detta för riksdagsledamöter får man till svar, ”Ja men vi har ju ett representativt system”. Så svara bara den som inte läst grundlagen. Portalparagrafen i Regeringsformen att, ”All offentlig makt utgår från folket” innebär framförallt att alla viktiga frågor som partierna har för avsikt att besluta om i eventuell regeringsställning skall informeras om vid valen. Detta har man helt ignorerat sen slutet på åttiotalet. Denna paragraf skall och får inte tolkas som om medborgarna överlämnat sin makt in blanco. Men faktum är att stora och viktiga frågor som av partierna är kända före valen mörkas helt inför dessa. När valet sedan är över tar regering och riksdag beslut i stora och viktiga frågor som folket inte det minsta informerades om. Så det som är kvar av demokratin i dag är i stort sett att medborgarna får gå till val vart fjärde år och rösta på det parti som traditionellt varit bärare av de ideér som den röstande har. Någon större kunskap om var respektive parti står i de stora och viktiga frågorna går knappast att bilda sig en uppfattning om. Detta kommer givetvis att leda till att valdeltagandet kommer att minska.
Tyvärr står medierna på maktens sida även i det här fallet. När medborgarna grips av förtvivlan över hur meningslöst det är att lägga sin röst på de traditionella partierna försöker man bilda nya partier. Men detta stupar på att såväl partierna som medierna gör allt för att hindra de nya partierna att nå ut till folket.
Det är hög tid att riksdagen blir demokratisk.

Olle Ljungbeck

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]
[adrotate banner=”34″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

  1. Håller fullständigt med. När folkomröstningen i sjöbo klassades som ogiltlig var anledningen att folket inte har vett nog att rösta i sådan fråga. När kan en folkomröstning i en demokrati vara fel?

Kommentarer avstängda