Debatt Ekonomi Opinion

Regeringen satsar inte tillräckligt på landsbygdens företag

Jag är förvånad att regeringen inte i högre utsträckning valt att investera i landsbygdens företagande. Sänkt bolagsskatt med 16 miljarder ger få nya jobb ute i landet. Vi hade hellre sett att regeringen valt uppmuntra små- och medelstora företag att växa i hela Sverige.

[adrotate banner=”6″]

Där finns den största potentialen för nyföretagande, tillväxt och nya arbetstillfällen. Vi saknar beslutet om att få fart på landets biogasproduktion genom att införa den metanreduceringsersättning som Energimyndigheten föreslagit i en utredning. Det hade gett förutsättningar för nya jobb, miljönytta och en fortsatt levande landsbygd.

Till det positiva hör att regeringen valt att satsa på bredbandsutbyggnad. Bredbandsmarknaden är avreglerad i Sverige och därför behövs politiska insatser för att ”locka” marknaden ut på landsbygden. Pengarna kom inte en dag för tidigt.

Det är också bra att regeringen säger att man kommer att prioritera arbetet med att stärka jordbruksföretagens konkurrenskraft, och därför kommer att utreda möjligheter och hinder för en framtida livskraftig primärproduktion. Det finns ett behov av ytterligare konkreta åtgärder som stärker den svenska konkurrenskraften gentemot omvärlden, exempelvis genom en snabb översyn av energi- och dieselskatter.

Vi välkomnar också att man aviserar riktade satsningar på forskning om trä, skogsråvara och biomassa. Vi hade gärna sett att man också satsat tydligare på forskning kring mat och jordbruk. Tillämpad forskning på svenska förhållanden har en avgörande betydelse för att skapa kunskap och innovationer som gör det möjligt att bedriva ett lönsamt och hållbart jordbruk med svenska krav på miljöhänsyn och djurvälfärd.

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF

[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook