Debatt Opinion

Regeringens neddragning på högskolan i Jönköping kan inte motiveras

En seriös utbildningspolitik skapar tillväxt. Efter många års ihärdigt arbete från opposition och studentkårer i landet fick till slut flera av landets universitet och högskolor en höjning av sin budgetpost för att säkra kvalitet inom humaniora och samhällsvetenskap.

Lyckan var dock kortvarig eftersom stora delar av höjningen egentligen bara är en omflyttning av medel. Sveriges högerregering fortsätter därmed att konsekvent prioritera ner investeringar i morgondagens kunskapssamhälle för att istället lägga pengar på kortsiktiga skattesänkningar.

Under de senaste 20 åren har Sverige mer än dubblat sin export, under samma period har antalet antagna på landets högskolor och universitet också mer än fördubblats. Trots detta så ligger nu Sverige under OECD-genomsnittet när det gäller andelen studenter som tar examen. Detta i ett läge då söktrycket på landets alla högskoleutbildningar i år ökade till den högsta nivån någonsin.

I en allt mer globaliserad värld står Sverige starkare än majoriteten av våra europeiska grannar. Denna situation är ett resultat av tidigare seriösa politiska avvägningar och satsningar på en mer utbildad befolkning som kan ta de nya jobben som växer fram.

Regeringens satsning väger lätt
Regeringens satsning på 4200 studieplatser per år väger nämligen lätt i kontrast mot den av statssekreterare Honeth tidigare aviserade neddragning på 16 000 platser per år. I höst innebär detta för högskolan i Jönköping att uppemot 1500 färre studenter antas till utbildningar och att personal varslas.

Tillgången till välutbildade människor stärker näringslivet oavsett om man är anställd eller driver eget företag. Att satsa på utbildning och forskning höjer kunskapsnivån och ökar tillväxten. En prioritering som regeringen återigen missar.

Neddragningarna i Jönköping kan inte heller motiveras med bristande utbildningskvalitet eftersom högskolan faktiskt har fått bland de bästa betygen bland landets högskolor i kvalitetsutvärderingarna. Förklaringen ligger snarare i ideologiska skygglappar.

Vår vision står i tydlig kontrast
Vår vision om den högre utbildningen står i tydlig kontrast mot detta. Vi är övertygade att ett Sverige som står starkt inför morgondagen också har en välutbildad befolkning rakt igenom och inte bara en ”upplyst elit” som ska bära upp samhället. Vi vill satsa för en stark ekonomi och ett starkt samhälle – på riktigt.

Bostadspolitiken är ännu ett exempel på att situationen är katastrofal för många studenter. I Jönköping går det idag 50 studenter på en studentbostad, en ohållbar situation.

Det är dags för en politik där kunskap återigen ställs i centrum och där Sverige byggs starkt inför framtiden. Detta är något den korttänkta borgerliga regeringen överhuvudtaget inte valt att prioritera.

Magnus Nilsson, förbundsordförande socialdemokratiska studentförbundet

Ida Horst, ordförande s-studenter i Jönköping

Ulla Gradeen, ordförande för socialdemokratrena i Jönköpings län

Thomas Strand, socialdemokratisk riksdagsledamot i utbildningsutskottet

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]
[adrotate banner=”34″]

 

En seriös utbildningspolitik skapar tillväxt

Efter många års ihärdigt arbete från opposition och studentkårer runtom i landet fick till slut flera av landets universitet och högskolor en höjning av sin budgetpost för att säkra kvaliteten inom såväl humaniora som samhällsvetenskap. Lyckan var dock kortvarig eftersom stora delar av höjningen egentligen bara är en omflyttning av medel. Sveriges högerregering fortsätter därmed att konsekvent prioritera ner investeringar i morgondagens kunskapssamhälle för att istället lägga pengar på kortsiktiga skattesänkningar.

Under de senaste 20 åren har Sverige mer än dubblat sin export, under samma period har antalet antagna på landets högskolor och universitet också mer än fördubblats. Trots detta så ligger nu Sverige under OECD-genomsnittet när det gäller andelen studenter som tar examen. Detta i ett läge då söktrycket på landets alla högskoleutbildningar i år ökade till den högsta nivån någonsin.

I en allt mer globaliserad värld står Sverige starkare än majoriteten av våra europeiska grannar. Denna situation är ett resultat av tidigare seriösa politiska avvägningar och satsningar på en mer utbildad befolkning som kan ta de nya jobben som växer fram.

Regeringens satsning på 4200 studieplatser per år väger nämligen lätt i kontrast mot den av statssekreterare Honeth tidigare aviserade neddragning på 16 000 platser per år. I höst innebär detta för högskolan i Jönköping att uppemot 1500 färre studenter antas till utbildningar och att personal varslas.

Tillgången till välutbildade människor stärker näringslivet oavsett om man är anställd eller driver eget företag. Att satsa på utbildning och forskning höjer kunskapsnivån och ökar tillväxten. En prioritering som regeringen återigen missar.

Neddragningarna i Jönköping kan inte heller motiveras med bristande utbildningskvalitet eftersom högskolan faktiskt har fått bland de bästa betygen bland landets högskolor i kvalitetsutvärderingarna. Förklaringen ligger snarare i ideologiska skygglappar.

Vår vision om den högre utbildningen står i tydlig kontrast mot detta. Vi är övertygade att ett Sverige som står starkt inför morgondagen också har en välutbildad befolkning rakt igenom och inte bara en ”upplyst elit” som ska bära upp samhället. Vi vill satsa för en stark ekonomi och ett starkt samhälle – på riktigt.

Bostadspolitiken är ännu ett exempel på att situationen är katastrofal för många studenter. I Jönköping går det idag 50 studenter på en studentbostad, en ohållbar situation.

Det är dags för en politik där kunskap återigen ställs i centrum och där Sverige byggs starkt inför framtiden. Detta är något den korttänkta borgerliga regeringen överhuvudtaget inte valt att prioritera.

Magnus Nilsson, förbundsordförande socialdemokratiska studentförbundet

Ida Horst, ordförande s-studenter i Jönköping

Ulla Gradeen, ordförande för socialdemokratrena i Jönköpings län

Thomas Strand, socialdemokratisk riksdagsledamot i utbildningsutskottet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook