Ekonomi Jönköpings län

Rekord – lokalt storföretag ökade vinsten med 80 procent

Stockholmsbörsnoterade belysningskoncernen Fagerhult med säte i Habo kommun har lämnat sin delårsrapport för första kvartalet i år. Det ser ljust ut.

 

  • Orderingången var 1 314,0 (1 142,0) Mkr, vilket är en total tillväxt på 15,1 procent och 4,7 procent justerat för förvärv på 118,0 Mkr.
  • Nettoomsättningen var 1 244,3 (1 031,5) Mkr, vilket är en total tillväxt på 20,6 procent och 9,2 procent justerat för förvärv på 118,2 Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 153,4 (85,4) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 79,6 procent med en rörelsemarginal på 12,3 (8,3) procent.

”Vi är nöjda med koncernens starka resultat för första kvartalet vad gäller orderingång, nettoomsättning, rörelseresultat och kassaflöde. En positiv organisk omsättningstillväxt uppnåddes inom alla redovisningssegment. Vi menar att koncernens marknadsandel fortsatt växer. Rörelseresultatet, med en ökning på 80 procent jämfört med föregående år, är en rekordnotering för första kvartalet. Även rörelseresultatet justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter innebär en rekordnotering för kvartalet. Vi går in i andra kvartalet med en rekordhög orderstock”, kommenterar koncernchef Johan Hjertonsson.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook