Höglandet Nyheter

REKORD: Tullen tog knark för 3 miljarder kronor

Tullverket beslagtog betydligt större mängder narkotika under 2017 än under 2016. Det rör sig om en ökning på bred front, där inte minst beslagen av amfetamin och cannabis sticker ut, mycket tack vare stora beslag i den tunga godstrafiken. Parallellt har volymen beslagtagen eller omhändertagen alkohol och tobak ökat.

– Det är glädjande att de satsningar vi gör ger resultat, och att vi ligger rätt i våra prioriteringar för kontrollverksamheten. Samtidigt kan jag inte låta bli att bli bekymrad. Dels över den starka efterfrågan på inte minst narkotika som finns i samhället, men också över den kapacitet som en del kriminella grupperingar uppenbarligen besitter när det gäller att organisera och hantera storskalig smuggling, säger generaltulldirektör Therese Mattsson i ett pressmeddelande.

Totalt gjorde Tullverket 6 679 beslag av narkotika under 2017, vilket är en ökning med cirka fem procent jämfört med 2016. Även beslagen av dopningsmedel steg under perioden, från 503 till 592 beslag. Samtidigt har den beräknade samhällsnyttan för narkotika- och dopningsbeslagen ökat markant, från drygt 1,4 miljarder kronor 2016 till 3,0 miljarder kronor 2017. Detta som en följd av att beslagsvolymerna ökat kraftigt.

Uppgången syns för ett flertal narkotiska preparat. I faktiska tal är den störst avseende cannabisharts (från 2 002 kg i beslag 2017 jämfört med 690 kg 2016) medan amfetaminbeslagen står för störst procentuell ökning (från 86 kg 2016 till 368 kg 2017). Detta trots att antalet beslag av båda preparaten faktiskt minskat något under 2017.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook