Debatt

Replik på inlägg från Bertil Nilsson och Lars-Anders Eriksson

Bertil Nilsson skjuter som vanligt vilt omkring sig, utan att sikta eller kolla målet och ammunitionen. Så blir det som det blir. Nog om det. Lars-Anders Eriksson ”med hjärta för alla kommuninvånare” förvånar mig.

Visserligen känner jag honom väl sedan hans tid i Centern, innan han bytte till Moderaterna, men nu tycks han sakna hjärta. Åtminstone för kommuninnevånarnas miljö.

Ronny Gustavsson har efterlyst en miljöpolitik i Vetlanda kommun och tar exempel från Uppvidinge kommun, som i sin tur kopierat Växjö kommun. Då känner jag mig hemma, eftersom jag som tjänsteman var med att utveckla Växjös miljömål och styrsystemet för att nå målen. I Växjö fanns det en politisk enighet att bli bäst som miljökommun.

Jag har bearbetat mitt parti att följa det exemplet, och i Centerns lokala handlingsprogram fick ”Ekologiskt hållbart samhälle” en hel sida som inte behöver återges här.

I trepartiöverläggningarna som ledde till nuvarande styre i Vetlanda, enades man om följande programförklaring:

Miljö

· Målet är att Vetlanda ska bli en miljökommun. För att intensifiera arbetet vill vi inrätta ett miljöråd med ett helhetsperspektiv på kommunens miljöarbete. Uppgiften blir att utarbeta förslag som styr mot de lokala, nationella och internationella miljömålen.

Inte så mycket text, men den ger utrymme för mycket eftersom kommunens översiktsplan innehåller de nationella miljömålen med undantag av fjällnatur.

Tyvärr har kommunalråden inte kunnat enas om att bilda ett kommunalt miljöråd utan skjuter det på framtiden. För att inte äventyra majoritetens enighet vill jag inte säga vilka som bromsar.

Nu har Lars-Anders med sitt hjärta för alla kommuninvånare förtydligat det hela. Under rubriken ”Moderaternas miljöpolitik i Vetlanda skall fokusera på skolmiljö” skriver han:

I Vetlanda kommun behöver vi ingen särskild energigrupp. Vi behöver ingen biogaspump i kommunal regi heller, varken på kort eller lång sikt.”

Uttalar han sig för moderaterna? Det är i alla händelser ett tydligt ställningstagande mot en uthållig miljö.

Landshövdingen startade ett klimatråd i vintras, och bad höglandskommunerna att nominera 2 kandidater. Vetlandas kommunalråd nominerade mig, och jag blev utsedd. Klimatrådets uppdrag är att driva på kommuner, företag och enskilda att uppnå de lokala och nationella miljömålen. Redan 2020 skall de första delmålen ha nåtts, och visionen för Jönköpings län är att vara ett plusenergilän 2050.

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatradet/Pages/klimatradet.aspx

Eftersom jag nominerades av Vetlandas kommunalråd så utgår jag från att Vetlanda verkligen har ambitionen att vara en föregångare som miljökommun. Därför vill jag veta om Lars-Anders skriver för moderaterna eller sig själv som medlem.

KJELL-EGON STRANDH (C)

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook